Positivt resultatvarsel fra Veidekke

Veiekke forventer et resultat før skatt for fjerde kvartal på nivå 315 mill. kroner (228 mill. kroner i 2005), tilsvarende et resultat før skatt på nivå 910 mill. kroner for hele 2006 (711 mill. kroner i 2005).

Foreløpig omsetning for 4. kvartal er ca. 5 mrd. kroner (3,9 mrd. kroner i 2005), tilsvarende en omsetning på 16,3 mrd. kroner for hele 2006, en økning på nær 12%, heter det i en børsmelding fra selskapet.. Resultatfremgangen skyldes høy aktivitet og god drift i alle de tre skandinaviske land. Spesielt har Veidekke i fjerde kvartal 2006 hatt et godt boligsalg på flere av eiendomsprosjektene i Norge, og en fortsatt solid fremgang for den norske entreprenørvirksomheten. Den samlede eiendomsvirksomheten i Skandinavia viser et resultat i fjerde kvartal på nivå 120 mill. kroner mot 75,4 mill. kroner for tilsvarende kvartal i 2005. Entreprenørvirksomheten i Norge viser en økning i omsetning i fjerde kvartal på 9 % i forhold til fjerde kvartal 2005, og et foreløpig resultat for kvartalet på nivå 145 mill. kroner (128,1 mill. kroner). Veidekke vil presentere endelige tall for fjerde kvartal og året 2006 torsdag 15. februar 2007 kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen i Oslo.