Positiv start på 2011 for byggevarehandelen

Omsetningen i de byggevarekjedene som inngår i HSHs månedsstatistikk hadde en økning på 4,1 prosent i januar sammenlignet med samme måned i 2010.

HSHs månedsstatistikk for byggevarehandelen viste en årsvekst på 4,5 prosent for 2010 etter en svak start på året. I 2011 er starten mer positiv, og det er salget til proffmarkedet som fører til denne utviklingen. Proffomsetningen økte med 7,4 prosent i januar 2011, mens salget til privatmarkedet var ned 1,0 prosent. I alt ble det i følge HSHs statistikk omsatt byggevarer for 1 410 (1 355) millioner i januar 2011.

HSHs månedsstatistikk for byggevarehandelen baserer seg på omsetningstallene for åtte av de største byggevareaktørene i Norge. Statistikken omfatter ca. 70 prosent av omsetningen i kjedetilknyttede byggevareutsalg.