Fra den sørlige delen av Bypakke Grenlands prosjekt fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Foto: Dag Jenssen

Porsgrunns-prosjekt sprekker med 127 millioner

Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) i Porsgrunn blir 127 millioner kroner dyrere enn planlagt.

- Med en så alvorlig kostnadssprekk vil vi gjøre alt hva vi kan for å finne årsakene, og sikre oss at dette ikke skjer i fremtidige prosjekter. Vi vil derfor be om en uavhengig revisjonsgjennomgang av prosjektet, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid i en pressemelding.

Det er ikke første gang det meldes om overskridelser på prosjektet. I juni 2017 ble det klart at Lilleelvkrysset ble 62 millioner dyrere enn budsjettert. Nå har summen steget til 127 millioner millioner, som utgjør en økning på 22 prosent. Den nye forventede rammen er på 710 millioner kroner.

- Vi har gjort en for dårlig jobb med å kvalitetssikre kontraktsgrunnlaget med entreprenøren. Vi har ikke vært flinke nok til å beskrive oppdraget. Nå jobber vi nærmest døgnet rundt for å redusere kostnadene, sa prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen under pressekonferansen ifølge Telemarksavisa. Hun trekker også frem vanskelige grunnforhold samt uforutsette kabler og ledninger i grunnen som medvirkende årsaker til kostnadssprekken.

Legger andre prosjekt på is

Den nye økonomiske sprekken i Lilleelvprosjektet er svært alvorlig, skriver Bypakke Grenland i en pressemelding. Bypakke Grenland er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune, Skien kommune, Silja kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

«Det vil innebære at bypakkeprosjekter som enda ikke er igangsatt må legges på is. For betalende trafikanter får det imidlertid ingen direkte konsekvenser. Overskridelsene vil ikke medfører uttak av mere bompenger eller høyere takster», skriver de i meldingen.

Løsmassetunnel

Lilleelvkrysset i Porsgrunn (Fv 32 Gimlevegen – Augestadvegen) har vært et problemkryss i mange tiår. Prosjektet ble et av de største i den nye Bypakke Grenland, og nå har arbeidene på strekningen holdt på i over et år. Det er AF Gruppen som har den mest kompliserte delen av prosjektet.

– Løsmassetunnelen går i et område med utfordrende grunnforhold. Grunnen består hovedsakelig av leire, silt og sand. Grunnvannsnivået er også høyt i dette området og det er svært viktig at dette ikke blir negativt påvirket siden det kan gi setninger i jernbanelinja som går parallelt med løsmassetunnelen, sa prosjektleder Gøran Lockert i AF Gruppen til Byggeindustrien da vi besøkte prosjektet for et år siden.

For å løse dette vant AF, i samarbeid med Jetgrunn og Norconsult, frem med en nesten 400 meter lang løsmassetunnel hvor man bruker permanent spunt som vegger, har en 1,5 til to meter tykk bunnplate bestående av jetpeler og et støpt tak.

HAB Construction har den andre parsellen på strekningen.