Illustrasjon: Statens vegvesen. 

Porr Norge lavest på Varoddbrua

Med et tilbud på 542 millioner kroner er Porr Norge lavest på bygging av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand. 

De seks tilbyderne leverte disse tilbudene:

– Porr Norge Infrastructure Kr. 542 340 040

– TOTO SPA Construzioni Kr. 543 347 597

– Kruse Smith Entreprenør AS Kr. 546 316 999

– Implenia Norge AS Kr. 554 329 708

– Skanska Norge AS Kr. 628 943 589

– Sichuan Road & Bridge Co. Kr. 714 039 902

Prosjektleder Kjell Soltvedt sier at han er tilfreds med antall innleverte tilbud. Nå skal de ansvarlige for prosjektet gå gjennom og kvalitetssikre tilbudene før kontrakten kan tildeles, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Selv om PORR Norge leverte laveste tilbud, er de enda ikke valgt som entreprenør. Vi må gjennomgå og kvalitetssikre alle tilbudene først, sier prosjektleder Soltvedt.

Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 652 meter. Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956.

Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang- og sykkelveg med ekspresstandard, melder Vegvesenet.