Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener regjeringens satsing på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger gir resultater. Staten tar nå halvparten av regningen for å bygge slike plasser, mens det tidligere var 35 prosent.

Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Populært spleiselag for nye sykehjemsplasser

Kommunene har hittil i år fått løfter om Husbanken-støtte til å bygge 1.418 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Husbanken ligger dermed an til å bruke nesten hele summen på 3,8 milliarder kroner som de kan love bort i 2014.

Husbanken kan i år gi tilsagn til å støtte halvparten av kommunenes kostnader ved å bygge nye eller oppgradere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Tidligere var andelen 35 prosent, og den årlige statlige potten er aldri blitt brukt opp.

Kommunene får først utbetalt støtten fra Husbanken når plassene står ferdig og er tatt i bruk. Hittil i år er det utbetalt statlig støtte til 662 boenheter.

Siden støtteordningen ble opprettet i 2008 er det gitt tilsagn til 8.831 boenheter. Målet har vært at det skal bygges 12.000 omsorgsplasser innen 2015.

Tidligere i år skrev imidlertid Aftenposten at det bare er blitt 567 nye plasser i pleie- og omsorgsinstitusjoner mellom 2005 og 2013.

Dette baserer seg på tall fra SSB. Nye tall over såkalt netto tilvekst blir først tilgjengelig i mars neste år, opplyser Helsedepartementet.