Politisk storsatsing på Groruddalen

Staten og Oslo kommune har inngått en tiårig avtale om utvikling og fornyelse av Groruddalen. En rekke prosjekter skal settes i gang alt i år for å bedre leveforholdene i det sterkt trafikkerte dalføret nord for Oslo.

Vidløftige planer har i årenes løp kommet og gått, men denne gang er det alvor. Dette hevdet i det minste en tallrik forsamling av statsråder, statssekretærer og kommunetopper som torsdag undertegnet intensjonsavtalen. Det ambisiøse prosjektet er delt inn i fire separate programområder, som hver engasjerer ulike departementer og kommunale etater. I 2007 skal det satses 446 millioner kroner i Groruddalen. Av disse er minst 120 millioner å regne som friske, 70 fra staten og drøyt 50 fra Oslo kommune. Groruddalen skal bli et verksted for å prøve ut miljøvennlig transport og annen byutvikling. Vi hare trukket opp klare målsettinger, og sjelden har så mange parter trukket i én og samme retning, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV). I motsatt ende av det politiske spekteret satt Frps byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre, og partikollega Sylvi Listhaug, ansvarlig for velferd og sosiale tjenester. Begge hadde en resultatorientert tilnærming, og syntes ikke at politisk farge skulle hindre Groruddalens 123.000 innbyggere i å få et bedre liv.