Politihus Kjørbo

Politihus Kjørbo

Sted: Kjørbo, Sandvika

Kontraktkostnad, inkl. mva: 185 millioner kroner

Bruttoareal: 12.000 kvm, nybygg 6.000 kvm

Prosjekttype: Politihus

Byggherre: Entra Eiendom AS

Totalentreprenør: NCC Construction

Arkitekt: To+To arkitekter

Byggherreombud: Optimo Prosjekt

Leietaker: Asker og Bærum Politidistrikt

Rådgivere: Leietakerrepresentant: PTL l RIV, RIBR, RIA: Norconsult - RIE: ElectroNova - RIB: Sweco - RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Antennemast: Reime Jarlsø - Armering: Celsa Steel Service - Avfall: FFF Hage & Miljø - Betong: Unicon - Betongsaging/kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong - Brannsikring: Kaefer Construction - Byggtapetsererarbeider: ATG Håndverk - Div. innredninger: Idema - Dører. SSC Joinex - Elektro: Moelven Elektro - Fasader/glass: Norske Metallfasader: Flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss - Foldevegg: GHV Montasje - Forskaling: Doka - Gitter/infoskranke: Fimotek - Gjerder/portaler/bommer: Heras Norge - Glassfronter og innvendige systemvegger: Bærum Byggmontering - Grave- og sprengningsarbeid: Topaas og Haug Entreprenørforretning - Gulvavretting/gulvstøp: Euro Gulv - Innbruddsalarm, adg.kontroll, ITV, automatikk: Johnson Controls Norway - Malerarbeider: ATG Håndverk - Minikjøkken: Norema Nybygg Oslo - Mur og puss: Fjeldheim & Knutsen - Pelearbeider: Kynningsrud - Porter: NorPort - Prefab betongelementer: Loe Betongelementer - Prefabrikkerte celler: EJ Badekabiner - Arrestdører: Norfo - Riving i bygningskropp: Veolia Miljø Entreprenør - Røranlegg: Bærum Rørleggerbedrift - Skranker: Haugland Miljø og Innredning - Sikringstiltak (skuddsikre glass): Rapp Pyrotec - Solavskjerming: SolCom - Storkjøkken: Metos - Styring arrestovervåking: Niscayah - Stikning/oppmåling: Asker Oppmåling - Stål- og metallarbeider, trapper og rekkverk: Rekon - Stålplater: Alunor Metall - Tekking: Protan Tak - Trafo/Høyspenttilknytning: Hafslund Infratek - Trapper (betong): Nor Element - Vinduer: NorDan - Ventilasjon / kjøling: Gupex

Asker og Bærums nye politihus preges av nitidig planlegging og engasjement fra aktører og brukere.

I utkanten av den verneverdige Bestemorsskogen på Kjørbo ligger landets mest moderne politihus. Med et hittil uprøvd konsept og med uvante løsninger har ordensmaktens 300 ansatte flyttet inn i en eksisterende bygningsmasse fra 80- tallet, kombinert med to nybygg.

Politidistriktet gjennomførte en prekvalifisering av fem aktuelle utbyggere, som skulle komme med forslag til beliggenhet knyttet til en langsiktig leieavtale. Flere destinasjoner ble tilbudt. Entra Eiendom hadde tidligere ervervet hele Kjørboparken, og vant med sitt lokaliseringsforslag der. I utgangspunktet har byggherre Entra levert en komplett politistasjon, bortsett fra møblering og et visst omfang av IT-, og polititeknisk utstyr.

Optimo Prosjekt har vært Entras byggherrerepresentant i prosessen. – Det Entra gjorde ganske tidlig, faktisk før det var inngått en 100 prosent avtale med politiet, var å inngå en partneringavtale med NCC. Målet var å få kontroll på kostnadene. Vi skulle hele tiden vite hva tingene kostet, allerede mens vi prosjekterte dem, forteller prosjektansvarlig for Optimo Prosjekt, Arild Vavik. NCC overtok de prosjekterende og kjøpte inn så vel tekniske som byggtekniske underentreprenører.

Å planlegge og å bygge et politihus er noe utenom det helt ordinære. Det kan også politiets prosjektleder og leietakerrepresentant Vigleif Næss i PTL bekrefte. – En politistasjon er et formålsbygg. Med mye sikkerhet, detaljerte løsningskrav og forventninger som det er vanskelig å innpasse i en eksisterende struktur. Dette skal forenes med forutsetningene i leieavtalen om at de eldre bygningene skal beholdes. Det førte til et tett samarbeid for å finne akseptable løsninger på politiets spesialbehov innenfor disse rammene. Kontrakts-grunnlaget var nødvendigvis ikke på alle punkter veldig detaljert, sier Næss.

– En del formuleringer har kanskje vært litt upresise i forbindelse med omfanget av utbyggingen, sier prosjektleder for NCC Reidar Halvorsen. – Kontraktsmessig har det vært en utfordring fordi det har vært mange beskrivelser. Politiets kravspesifikasjon er en ting, vårt forprosjekt kontra det endelige prosjektet en annen. Og ikke minst at det skulle tilpasses eksisterende bygg, mens kravspesifikasjonene er laget på grunnlag av nye bygg, sier han.

Arkitekter har vært TO Pluss TO arkitekter AS, eiet av Dark AS og Solheim og Jacobsen Arkitekter AS, som vant den opprinnelige arkitektkonkurransen i samarbeid med Entra Eiendom. Reguleringsprosessen i forkant og prosjektering av Landskapsarkitekt ur har vært utført av DARK Arkitekter AS.

Prosjektet har mange kompliserte IT tekniske grensesnitt mellom en rekke ulike kommunikasjonssystemer og sikkerhetssystemer, som mobiltelefoni, samband, nødnett, videokonferansefjernavhør, og ulike sikkerhets/overvåkningssystemer. Politiets egen IT-avdeling har vært sentrale i å følge opp dette.

Naturlig revegetasjon
Under forutsetning av at kommunal saksgang gikk som forventet, skulle oppstart ha vært i august 2007. Prosjektet grenser til et fredet område med verneverdig vegetasjon, så NCC kom ikke i gang før i desember samme år. Bygget lengst i sør er delvis lagt inn i fjellet. Vertikal sprenging med sikringsarbeider måtte til, med tilbakefylling mellom bygget og fjellet med løs Leca. Tillatelse til adgang med gravemaskin ble ikke gitt. Kravet var at man måtte holde seg innenfor to meter fra byggeliv.

En utfordring var også et kommunalt krav om tilbakeføring av opprinnelig jordsmonn, for å unngå at fremmede arter kom med i systemet. Topplaget ble tatt forsiktig av og lagt tilbake på toppen til slutt. Kyststien i Bærum går også her, det er derfor anlagt nye gangveier og en ny bro. Politibåten skal flyttes fra sin nåværende lokalisering og får permanent bryggeplass nedenfor politihuset.

Delt i tre
De to karakteristiske Hydrobyggene er altså beholdt, men med omstrukturert innhold etter ombygging. Publikumsfunksjonene lar seg innpasse i disse, i tillegg er det anlagt en egen publikumsdel med glassfasade ut mot selve parken. Vinnerforslagets sterke side gir optimal funksjon og ivaretakelse av de forskjellige politifaglige krav, ved at publikums-, ansatt- og klientsonene har grensesnitt ved møterom og avhørsrom.

Den operative virksomheten, som ikke har hatt spesielt gode forhold tidligere, får tilhold i egne bygg på baksiden. Skjermet fra innsyn fra publikum og øvrig virksomhet. Politigården ligger sentralt, med tilgang til operative avdelinger, garasjer og hundestallen i den gamle låven på Kjørbo gård. I forhold til eksisterende og nye bygg er det lagt stor vekt på å utnytte og ivareta de sikkerhetsmessige og logistiske løsningene på beste måte.

– Det var nødvendig å legge press på politiets arealforventninger. De hadde opprinnelig sett for seg å sitte i cellekontorer, men i praksis er nå de fleste i åpne arbeidssoner. Dette er ikke et kontorbygg som vanligvis består av 80 prosent generelle arealer og resten spesialfunksjoner. Her er det omvendt. PTL tror at også politiet, som de fleste andre her i verden, kommer til å gjennomgå store endringer. Vi er opptatt av generalitet og fleksibilitet, og har forsøkt å legge vekt på flerbruksmuligheter. Da kan det være en fordel ikke å ha skreddersøm overalt, sier Næss i PTL.

Politiet har hatt en styringsgruppe som har bestått av de viktigste brukerne, representanter for politiforeningen og hovedverneombudet. Jan-Arnt Skjolde er politiets brukerkoordinator og tar oss med på en guidet tur rundt i byggene. Han er engasjert og særs opptatt av logistikk, funksjonalitet, arealbesparelser, gjenbruk og fleksibilitet.

– Vi har kun 15 kontorer, resten sitter i åpne arbeidssoner. Det er en faglig fordel, vi lever jo av informasjons- og kunnskapsdeling. Jo flere som har tilgang til det, jo bedre, sier Skjolde.

Celler og skytebane
Arrestseksjonen har foruten en liten luftegård, også 24 kamera-overvåkede celler i fem kategorier, blant dem en HC-tilpasset celle. Cellene er prefabrikkert (etter baderomsprinsippet) i Danmark. Den europeiske torturkommisjonen har pålagt Norge bedre varetektsforhold, blant annet med direkte eller indirekte dagslys til cellene. På Kjørbo er dette løst ved at det ligger en servicekorridor mellom selve cellen og yttervegg. Arresten har tre avhørsrom.

I nybygget finnes også parolerommet med fleksible, skyvbare vegger. Stasjonens hjerne, operasjonssentralen, vil være bemannet 24 timer i døgnet. Under parkeringsdekket har de operative mannskaper fått effektive løsninger for sin virksomhet med briefingrom, våpenrom og utstyrsgarderober i direkte tilknytning til utrykningsområdet.

Med direkte tilgang fra garasjen ligger en 300 kvm stor skytebane. Ikke en tradisjonell skytebane med stasjonær standplass og målvegg. Som ellers i bygget er det lagt opp til flerbruk. Rommet kan dekorsettes for å illudere scenarioer: det kan bygges leiligheter, eller kjøres inn biler. Vegger og gulv vil ha rikosjettdempende overflater, og mobile kulefangere kan benyttes. Ventilasjonskapasiteten her er anpasset nettopp for å kunne fjerne/filtrere avgasser i forbindelse med våpenøvelser. Det er første gang i Norge et slikt rom tas i bruk.

Kundesenter
Kommer du frivillig til det nye politihuset, vil du bli betjent i det nye kundesenteret. Der vil også Utlendingsseksjonen og Våpenkontoret befinne seg. Norge er i ferd med å innføre nye passystemer. Som en av de første i landet tar Asker og Bærum politidistrikt i bruk den nye biometriteknologien. Til identifikasjon og verifikasjon av identitet, vil de sju nye biometriske kioskene kunne måle og lagre våre biologiske mønstre. På flyttelasset får politiet med seg Barnevernsvakten og Namsfogden som fra nå av også vil være på plass på Kjørbo.

NCCs Askeravdelings kontraktssum med Entra Eiendom er på 185 millioner kroner eks mva. Med tilleggsarbeider vil sluttsummen ende på i underkant av 200 millioner kroner.

Foruten de polititekniske kvalitetene og effektiv infrastruktur, skiller det nye politihuset seg verken synlig prangende eller overeksponert. De to nye byggene er plassert med hensyn til de naturskjønne og historiske omgivelsene, og glir diskret og fint inn i landskapsplanen.

Tekst og foto: Trond Joelson