Polakker kan tjene mer i trygd enn lønn

Fremskrittspartiets modell for barnetrygd kan bli en gullgruve for utlendinger som jobber i Norge.

Frp vil samle all offentlig støtte til barnefamiliene, som kontantstøtte og barnehagesubsidier, i en stor barnetrygd. Beregninger gjort av Finansdepartementet viser at det blir minst 7.500 kroner per barn i måneden.
Ifølge EØS-reglene må pengene utbetales til folk fra EØS-land som arbeider i Norge, selv om familien bor i andre land.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen sier at partiet er motstander av å gi pengene til folk som bor i andre land.

- Fremskrittspartiet ønsker på prinsipielt grunnlag ikke at norske velferdsordninger skal eksporteres til utlandet, sier Amundsen.

Men å komme utenom EØS-reglene er imidlertid enklere sagt enn gjort.
- Det er mulig å søke kommisjonen om å få unntatt spesielle ytelser, men kommisjonen fører en veldig streng praksis og de avslo for eksempel å gi unntak for kontantstøtten for noen år siden, sier jusprofessor Hans Petter Graver til NRK.