Bjørn Børseth i Nye Veier og Audun Aaland i Implenia Norge er gjester i den siste utgaven av podkasten Byggeplassen. Foto: Arve Brekkhus

Podkast om makspris: «Etter min mening feilvurderte dere både tid og kostnader»

Store summer er i spill når entreprenører regner på anbud for de store byggherrene. Derfor er det ekstra viktig at Nye Veier treffer planken når de setter makspris i konkurransene, mener Implenia-sjef Audun Aaland.

Makspris-praksisen til Nye Veier skaper debatt i anleggsbransjen.

I den siste utgaven av podkasten Byggeplassen diskuterer direktør for kontrakt og marked i

Nye Veier, Bjørn Børseth, og administerende direktør i Implenia Norge, Audun Aaland fordelene og utfordringene med makspris.

Entreprenørsjefen Aaland mener det er avgjørende at maksprisen i et veiprosjekt settes riktig på første forsøk, slik at entreprenørbransjen ikke lokkes inn i kostbare anbudsprosesser som til slutt ender med avvisning.

– Først vil jeg si at det er positivt at Nye Veier faktisk går nye veier, og at de jobber med nye konsepter og nye kontrakter. Jeg er heller ikke imot makspris som sådan, og forstår at man har behov for kontroll i et prosjekt. Men det er veldig viktig at den maksprisen settes riktig, sier Audun Aaland i podkasten.

Implenia-sjefen trekker fram E6-konkurransen for utbyggingen Storhove-Øyer i Øyer og Lillehammer kommune som et eksempel.

Grupperingen Implenia Norge/Roadbridge Holding og Sweco var i høst alene av fem prekvalifiserte entreprenører om å gi tilbud i konkurransen, men entreprenøren ble avvist fordi prisen de hadde satt var for høy for Nye Veier.

– Etter min mening hadde Nye Veier feilvurdert både tid og kostnader knyttet til sikring i tunnelen. Den tiden som var stipulert grovt fra Nye Veier var etter vår vurdering helt feil med basis i de opplysningene som ble gitt. Da synes jeg dere skulle ha korrigert for det når dere fikk beskjed om det i tilbudsperioden, sier Aaland i podkasten.

Bjørn Børseth i Nye Veier sier de fikk ulike tilbakemeldinger fra entreprenørene i konkurransen og han mener det er skapt et feil bilde av hva som er grunnen til at de fire andre prekvalifiserte entreprenørene ikke leverte tilbud på prosjektet.

Han understreker også at de gjorde korrigeringer underveis.

– Vi fikk ulike tilbakemeldinger fra de fem som var med i konkurransen. Vi justerte også noe på tid, og vi justerte noe på makpsrisen som ble hevet noe. Men bildet som er skapt av at alle de fire som ikke leverte tilbud ikke kunne klare maksprisen, er feil. I de individuelle møtene, så fikk vi også svar fra noen av entreprenørene om at de kunne klare prisen, sier Bjørn Børseth. 

I podkasten kan du høre mer om hvordan Nye Veier jobber når de setter makspris, og hva Aaland tenker om at konktrakter på til sammen 5,5 milliarder kroner glapp for entreprenøren på grunn av at de statlige byggherrene valgte å sette foten ned på grunn av pris.