Fra venstre: Per-Magne Doull, avd.leder POB, Per Nilsson, prosjektleder POB, Eva Kristin Aarbakk, prosjektleder KTP, Frank Abelsen, driftssjef KTP.

POB bygger for Kongsberggruppen

Fredag 30. august inngikk Kongsberg Teknologipark AS totalentreprisekontrakt med POB for bygging av nye kontorlokaler og montasjehaller på «Arsenalet» i Kongsberg.

Primærbruker av lokalitetene når ferdigstilt vil være Kongsberg Defence and Aerospace, med flere ulike underavdelinger.

Arbeidene har oppstart allerede i september.

- Vi gleder oss til å starte opp, og ønsker å takke Kongsberg Teknologipark for tilliten de har vist oss. POB stiller i prosjektet med solid kompetanse og vi jobber alltid for å levere de beste bærekraftige løsningene, forteller avdelingsleder Bygg, Per-Magne Doull.

Oppdraget markerer ytterligere fotfeste for POB i regionen.

-Kongsberg er et marked vi satser aktivt i. Bl.a. har vi bygget en «KIWI miljøbutikk» for NorgesGruppen Eiendom i samme region, prosjektet ble ferdigstilt i juni fjor. At vi nå vinner nok en viktig kontrakt bidrar til å styrke vår posisjon i et marked vi betrakter svært interessant i årene som kommer.

I Kongsberg Teknologipark-oppdraget benytter POB seg av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM). Dette bedrer blant annet prosjektets informasjonsflyt og reduserer risikoen for byggefeil.

Prosjektet ferdigstilles i desember 2020.