PNC måtte ta store avskrivninger på E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkivfoto: Ådne Homleid

PNC med store tap i Norge – ett prosjekt pekes ut som tapssluk

Det østerrikske entreprenørkonsernet PORRs to norske selskaper tapte begge store penger i fjor. Men selskapet gir ikke opp sin satsing i Norge.

Både PNC Norge AS og NUF-selskapet PNC Norge Infrastructure gikk på store smeller i Norge i fjor.

PNC Norge AS omsatte for 669 millioner kroner i 2019 og bokførte et tap på nesten 360 millioner kroner, før skatt.

PNC Norge Infrastructure NUF hadde en omsetning på 403 millioner og leverte et resultat på minus 75,3 millioner.

Dermed gikk de to PORR-selskapene med et samlet underskudd på over 435 millioner i Norge i 2019.

Avskrivninger på Nye Veier-prosjekt

PNC Norge ønsker ikke å kommentere hvilke prosjekter som har gått dårlig, men i årsberetningen kommer det frem at det er avskrivninger på Nye Veier-prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal som er hovedårsaken til de negative resultatene for fjoråret.

PNC Norge var underentreprenør for Hæhre på E18-prosjektet der de hadde en brukontrakt verdt nært 560 millioner.

Prosjektet ble overlevert til byggherren i desember 2019, og var en av de nominerte anleggene til prisen Årets Anlegg.

Vil satse langsiktig i Norge

Østerrikerne har tidligere varslet at de ville gjøre en vurdering av sin norske virksomhet i løpet av første halvdel av 2020.

I årsberetningen skriver PNC at de er i det norske markedet på lang sikt og at de vil få økonomisk støtte fra konsernet dersom det blir nødvendig.

– PORR Bau GmbH vil støtte PNC Norge AS med nødvendige midler for å sikre at fremtidige mål blir møtt og for å sikre at PNC Norge AS kan håndtere og fullføre pågående anleggsprosjekter. Fokuset til PNC Norge AS er langsiktig og all nødvendig finansiering vil bli prioritert for at selskapet skal nå sine mål, om nødvendig av PORR Bau GmbH og PORR AG, heter det i årsberetningen til selskapet.

Fullførte analysefasen i andre kvartal

Daglig leder Mathias Fabich i PNC Norge opplyser i en epost til Byggeindustrien at de har løpende kontrakter i Norge frem til 2024, og at de jobber med kontinuerlig risikostyring for å se på nye muligheter i infrastrukturmarekdet med et nytt lederteam.

 – Analysefasen ble fullført i andre kvartal i år. PNC Norge er godt etablert, og Norge er fortsatt et prosjektmarked for oss, skriver han i e-posten.

– Vi har for tiden løpende kontrakter med fremragende bruprosjekter som E18 Varoddbrua i Kristiansand og  E16-Eggemoen, begge for Statens vegvesen. For Bane Nor bygger vi Minnevika bru ved Eidsvoll og for Vann- og avløpsetaten i Oslo jobber vi med et vannprosjekt, heter det videre i e-posten.

Røde tall helt siden etableringen

Ifølge regnskapene til PNC Norge AS har selskapet tapt penger i Norge helt siden etableringen i 2014.

Fra 2014 til 2018 var de røde tallene på totalt 86,6 millioner. Med tallene for 2019 nærmer tapene seg en halv milliard.

PNC Infrastructure Norge har hatt mer varierende resultater der noen år har gått i pluss, mens andre har vært preget av røde tall. For årene 2012 til 2018 viser de samlede tallet et underskuddet på 7,6 millioner. I 2019 alene endte altså resultatet med 75,3 millioner i minus