Plastrørsindustrien har gode løsninger innen overvann, drikkevann, avløp og kabelvern mener styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø. Foto: Odd Borgestrand

Plastrørindustrien tar klimautfordringene

- Løsninger som våre medlemsbedrifter fronter må ta utgangspunkt i en framtid som vil by på nye og store utfordringer. Den siste tida har gitt oss påminnelser om vår sårbarhet ved et røffere klima med mer og konsentrert nedbør.

Det sier styrelederen i Nordisk Plastrørgruppe, Norge og administrerende direktør i Norsk Wavin, Tor Martin Garsjø i en pressemelding.

Han ser en klar tendens til større dimensjoner av rørløsninger samtidig som et rør ikke bare er et rør. Utviklingen har gått inn i nye områder, og et av disse er fordrøyningsteknologi.

-Utviklingen skjer ikke i et vakuum, men forutsetter nær kontakt mellom produsenter, rådgivere, brukere og byggherre for å sike presise signaler til utvikling av nye produkter og løsninger. Konkurranse er med på å gjøre oss bedre og produktenes forventede levetid gir ikke mulighet for noen snarveier, understreker Garsjø.

Garsjø kom til Norsk Wavin for seks år siden og leder i dag en bedrift med 110 medarbeidere og omsetter i år for om lag 500 millioner kroner. Norsk Wavin er markedsleder innen plastrørsystemer for overvannshåndtering, kabelvern og innomhus avløp, og har derfor en naturlig og sentral plass i NPG Norge. Wavins produksjon foregår ved egen fabrikk i Aurskog-Høland kommune, som i tillegg også er selskapets logistikksenter.

Han overtok også ledervervet i Nordisk Plastrørgruppe, Norge i fjor, og har dermed påtatt seg oppgaven med å lede en forening som utgjøres av Amiantit Norway AS, Borealis AS, Hallingplast AS, Helgeland Plast AS, Industriplast AS, Inovyn Norge AS, Pipelife Norge AS, Uponor Infra AS og Norsk Wavin AS.

-Vi mener vi er en viktig aktør for å få norsk infrastruktur opp på det nivået som kreves, sier Garsjø.

Han er spesielt opptatt av hvordan norsk vannbransje, private aktører og det offentlige håndterer nye og større utfordringer til å håndtere regnvann.

-Vi ser at eksisterende ledningsnett i mange kommuner ikke er dimensjonert for å håndtere de enorme vannmassene som er kommet og som vi vet vil komme. At bekker blir til elver, og at elver tar nye veier er en situasjon som fører til flom og vann i kjellere. Vannskader er den største utgiftspost til forsikringsselskapene i forbindelse med skader på eneboliger, slår Garsjø fast.

I år og de neste årene forventes en årlig utbyggingstakt på omlag 30 000 ny eneboliger.