Plassjef AF Miljøbase Vats

AF Miljøbase Vats i Rogaland er Europas mest avanserte mottaksanlegg og er spesialbygd for rivning og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner på en sikker og miljøriktig måte. Med en unik beliggenhet som medfører dypt vann, rolige værforhold og svært små tidevannsforskjeller kan de mest avanserte marine operasjoner utføres her. Både denne miljøbasen og AF sitt kaianlegg i Mandal er godkjente ISPS-havner.

AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter, samt gode resultater og systemer innen HMS-området. Forretningsenheten har lang riveerfaring fra landbasert virksomhet og gode referanseprosjekter, i første rekke fra Ekofiskfeltet. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. AF Offshore Decom har som første aktør benyttet anleggsmaskiner fra land til å rive en offshoreinstallasjon.

AF Offshore Decom har dyktige medarbeidere med bred erfaring og er plassert i nærhet til alle viktige sentre for norsk offshoreindustri. Denne kompetansen gjør det mulig for AF å påta seg de mest utfordrende fjerningsoppdragene i Nordsjøen.

FirmaHartmark Executive Search for AF Offshore Decom
FylkeRogaland
StedNedre Vats
Søknadsfrist29.10.2014

Overordnede ansvarsområder

Plassjef har totalansvar for den daglige ledelsen av AF Offshore Decom sitt anlegg og organisasjon i Vats, inkludert personal, økonomi/ budsjett- og resultatansvar (P&L). Stillingen rapporterer til Prosjektdirektør, og inngår i hans ledergruppe.

Hovedoppgavene kan beskrives som følger:

 • Lede og organisere den daglige driften ved anlegget
 • Personalansvar for ca. 35 medarbeidere ved basisbemanning. Ansvar for utvikling og rekruttering av medarbeiderne
 • Kontinuerlig identifisere og gjennomføre tiltak for forbedring av anlegg, prosesser og rutiner
 • Lokal representasjon av AF Offshore Decom ovenfor kunder, myndigheter, media, entreprenører, egne ansatte og øvrige tredjeparts aktører
 • Aktivt å jobbe for å sikre god etterlevelse og gjennomføring av AF Offshore Decom sin kultur, sine mål og verdier
 • Sikre effektiv intern kommunikasjon både innenfor egen organisasjon, og på tvers av organisasjonen
 • Øverste HMS- ansvarlig; ansvarlig for beredskapsplaner, risikovurderinger og iverksettelse av behovsrettede tiltak. Påse at reglement, overenskomster, lover og forskrifter følges

Etterspurt erfaring og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, sivilingeniør/ingeniør er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring fra tilsvarende eller sammenlignbar bransje
 • Ledererfaring fra relevant virksomhet
 • En ledelsesstil som evner å ivareta både nødvendig sikkerhet og kvalitetskrav ved anlegget, kombinert med evne til involvering og nytenkning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk/ engelsk)

Verdsatte personlige egenskaper

Vi ser etter en tydelig og synlig leder som inngir tillit både internt og eksternt. Din lederstil kjennetegnes av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig, med ydmykhet nok til både å involvere og oppmuntre til medbestemmelse og frihet under ansvar. Du er en dyktig team- og relasjonsbygger som motiveres av å skape nye muligheter. Vi forventer videre at du har strategiske egenskaper, og at du har kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter. Kombinasjonen av faglig dyktig, ærlig og dedikert til jobben, sammen med beslutningsdyktighet og gjennomføringsevne tror vi er suksesskriterier for rollen.

Hvorfor velge AF Offshore Decom?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med både dens utfordringer og muligheter. I tillegg vil vi fremheve følgende:

 • En lokal ledermulighet i et av Norges største industrikonsern
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en velrenommert kompetansebedrift
 • Et godt og kollegialt arbeidsmiljø hvor man bryr seg om hverandre
 • Store utviklingsmuligheter i et kunnskapsrikt miljø med meget dyktige medarbeidere
 • En karrieremulighet, nøkkelspiller for vekst
 • Gode betingelser i en solid bedrift med arbeidssted i Raunes
 • I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje- og opsjonsprogram
 • Gode muligheter til å videreutvikle selskapet gjennom å skape mer forretning på eksisterende kompetanse og løsninger

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Frode Bjørnæs

Hartmark Executive Search

Telefon

958 24 529

Nettverk

Frode Bjørnæs på LinkedIn


Torunn Fjermestad

Hartmark Executive Search

Telefon

908 86 851

Nettverk

Torunn Fjermestad på LinkedIn