Planprogram for Nasjonalmuseet

Statsbyggs forslag til planprogram for et helhetlig museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanetomten er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med nytt museum og et eventuelt statlig kontor- og administrasjonsbygg. Området utformes gjennom den pågående plan- og designkonkurransen.

Planprogrammet er første fase i arbeidet med en konsekvensutredning, og programmet foreslår hvilke temaer som skal utredes i forbindelse med reguleringsarbeidet, og hvordan dette skal gjøres.

Planprogrammet er lagt ut til gjennomsyn hos Statsbygg. Det kan også lastes ned her.