Planmedarbeider

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist23.09.2014

Vi gjør planer om til veger!

Vi søker planmedarbeider til Samfunnsseksjonen

Ved Region sør er det ledig fast stilling ved Veg- og transportavdelingen, Samfunnsseksjonen. Samfunnsseksjonen har i dag 38 medarbeidere fordelt på kontorstedene i regionen. Stillingen ønskes primært knyttet til kontorsted Arendal, men annet kontorsted kan også vurderes. Det må påregnes noe reisevirksomhet innenfor regionen. Samfunnsseksjonen har ansvar for deler av overordnet planlegging, bl.a konseptvalgutredninger (KVU) og strategiske temautredninger. Mye av arbeidet utføres i nært samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, de øvrige transportetatene og andre offentlige og private organisasjoner. Vi ønsker å være en faglig god og etterspurt samarbeidspartner i utviklingen av vår region.

Til oppgaver innenfor KVU søker vi en samfunnsinteressert og god utreder med kompetanse fra et eller flere av disse fagfeltene:

 • Arbeid med strategiske utredninger
 • Større utredningsoppgaver (vegutredninger, temaanalyser, etc.)
 • Transportanalyser og bompengeutredninger
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Demografiske analyser og utredninger

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år, innenfor samfunnsvitenskap eller ingeniørfag.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

 • Erfaring fra større utredningsprosjekter vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid hvor krevende og bevisste interessegrupper er involvert, og hvor prosessforståelse er viktig.

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode evner til kommunikasjon, skriftlig og muntlig
 • Gode evner til samarbeid og initiativ
 • Selvstendighet
 • Samfunnsengasjement
 • Evne til nytenking
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Opplysninger om stillingene kan fås av leder for Samfunnsseksjonen Olav Uldal, telefon 91 63 72 77, eller på mail; olav.uldal @vegvesen.no.

Søknadsfrist er satt til 23.september 2014 og alle søkere oppfordres til å søke elektronisk, søk her

Vis flere stillinger: