Planleggings-/prosjekteringsleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist18.04.2018

Statens vegvesen Region nord har ledige to stillinger som planleggingsleder, en fast og et vikariat, og en stilling som prosjekteringsleder. Stillingene er tilknyttet ressursavdelingen, plan- og prosjekteringsseksjonen og arbeidssted vil være Tromsø. Vi ønsker at du oppgir hvilke(n) stilling(er) du søker på.

Plan- og prosjekteringsseksjonen har et attraktivt og tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, og utformer konkurransegrunnlag for bygging av veganlegg i hele regionen. Prosjektene ved seksjonen omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak. Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Arbeidsoppgaver, felles for begge stillingene:

Planleggingsleder/prosjekteringsleder har det daglige ansvaret for å lede og styre plan-/ prosjekteringsprosessen. Oppgavene defineres av prosjektlederen og innebærer blant annet å:

 • Lede arbeid i egen prosjektgruppe
 • Ha ansvar for framdrift, ressursbruk og kvalitetssikring
 • Rapportere til prosjektleder
 • Ha kontakt med andre myndigheter og interessegrupper
 • Anskaffe og styre kontrakt med utførende rådgivere (iht. NS 8401 og NS 8402)
 • Ha ansvar for informasjonsoverføring mellom faser, herunder YM (ytre miljø) og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

Arbeidsoppgaver, særskilt for stillingene:

Planleggingsleder skal:

 • Lede arbeidet med utarbeidelse av forprosjekt,
 • kommunedelplaner og reguleringsplaner
 • Gjennomføre planprosesser iht. plan- og bygningsloven
  (herunder utarbeide planbeskrivelse og planbestemmelser)
 • Sikre intern og ekstern medvirkning i planprosessene

Prosjekteringsleder skal:

 • Lede arbeidet med utarbeidelse av tegnings- og konkurransegrunnlag for byggefasen.
 • Ha kjennskap til prosesskoder (G-prog) og sørge for kvalitetssikring av det komplette konkurransegrunnlaget
 • Utarbeide kvalitetsplan inkludert SHA og YM

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, min. 3-årig bachelor innen ingeniør- og eller planfag
 • Erfaring fra veg- og arealplanlegging
 • Erfaring i prosjektstyring og prosjektledelse

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsleder Rigmor Tonstad, 48075844, rigmor.tonstad@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: