Planlegger


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

FirmaBane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist29.11.2020

Som følge av økt satsing på miljøvennlig jernbane har Bane NOR Energi behov for flere medarbeidere. Energi leverer elektrisk energi til hele jernbanenettet i Norge. Våre viktigste kunder er eiere av baneanlegg. Energi er i dag en landsdekkende enhet organisatorisk plassert i Infrastrukturdivisjonen. Enheten Energi er ansvarlig for å levere og omforme elektrisk energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge.

Vi søker etter planlegger elkraft som kan planlegge og prosjektere omformer-/energiforsyningsanlegg for enhet Energis prosjektportefølje med investerings- og fornyelsesprosjekter. Stillingen er plassert i enhet Energi, Planseksjonen.

Arbeidsoppgaver

Planseksjonen i Bane NOR Energi er en liten fagseksjon, primært med ressurser med bakgrunn i elkraft og energiforsyning. Seksjonen har fagansvar for roterende omformere, statiske omformere, koblingsanlegg og vern og kontrollanlegg, samt for systemanalyser og utredning av fremtidig utvikling av banestrømforsyningen. Bredden i seksjonen gjør at vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og et dynamisk miljø, hvor det både er mulighet for faglig fordypning og kontinuerlig læring.

Vi ser etter en ressurs som kan jobbe som fagressurs på våre prosjekter for fornyelse og bygging av nye omformerstasjoner.

Arbeidet omfatter blant annet:

 • utføre utredninger av kraftsystem, energiforsyning og omformeranlegg
 • utføre simuleringer, teknisk-økonomiske analyser og feilanalyser
 • utarbeide hovedplaner/forprosjekter for energiforsyningsanlegegg
 • planlegge/prosjektere omformerstasjoner, omformeranlegg og øvrige elkraft/energiforsyningsanlegg, herunder utarbeide kravspesifikasjoner
 • yte elkraftteknisk rådgivning til/oppfølging i prosjekter
 • bidra til tekniske avklaringer i tilbudskonkurranser
 • utføre øvrige planleggingsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen elektroteknikk/elkraft/energi og miljø (siv.ing./ing. e.l).
 • fordel med erfaring fra oppgaver innen planlegging/prosjektering/teknisk rådgivning
 • fordel med erfaring fra byggherreorganisasjon eller leverandør
 • gode gjennomføringsevner
 • erfaring med/kunnskap i bruk av relevante dataverktøy

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • strukturert, nøyaktig og med stor arbeidskapasitet
 • gode analytiske evner
 • løsnings- og resultatorientert
 • forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggruppe
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi kan tilby deg:

 • midlertidig ansettelse, varighet: 1 år
 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering
 • konkurransedyktige forsikrings- og pensjonsordninge
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog
 • sentralt beliggende arbeidsplass i Schweigaards gate 33 i Oslo sentrum

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Kontaktinformasjon

Linn-Mari Valaker Høgalmen

Overingeniør/Prosjektleder

901 90 812

Søk stilling

Vis flere stillinger: