Planlegger nedbemanning på Ormen

I samarbeid med Hydro vil NAV Molde arbeid og NAV Aukra trygd etablere seg på Ormen Lange-anlegget i forbindelse med den kommende nedbemanningen.

Første kontordag blir 9. januar 2007 fra klokken 12.00-21.00 i anleggshotellet. Prosjektet Ormen Lange/Langeled er nå over 90 % ferdigstilt, og på nyåret vil nedbemanningen starte. - NAV Molde arbeid har vært en synlig og aktiv aktør i rekrutteringsarbeidet til prosjektet, og vi ønsker å yte en stor grad av service også i demobiliseringsfasen. Vi har siden prosjektstart hatt en god dialog med Hydro og et godt samarbeid med flere kontraktører, og dette ønsker vi å videreføre også når nedbemanningen begynner, sier markedskonsulentene André Eiksund og Anne Mathilde Wicken ved NAV Molde arbeid. NAV Molde arbeid og NAV Aukra trygd vil fra januar av være tilstede i anleggshotellet en dag i uken. Tilbudet vil rette seg både mot arbeidsgivere som ønsker kontakt med nye medarbeidere, og arbeidstakere som er på utkikk etter nye arbeidsgivere. NAV Molde arbeid og NAV Aukra trygd vil på kontordagen gi informasjon om NAVs tjenestespekter,- deriblant informasjon om aktuelle stillinger, registrering på nav.no, dagpengerettigheter, hvordan en skriver søknad og CV etc. Hovedmålet for kontordagen på anlegget er å ivareta NAVs informasjonsrolle. NAV vil være et informasjonsknutepunkt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og i den forbindelse vil veiledning om videre jobbmuligheter både lokalt og nasjonalt stå sentralt.