Ill. Statens vegvesen/Google earth

Planlegger hengebru over Julsundet

Statens vegvesen er godt i gang med reguleringsplanarbeidet for hengebru over Julsundet i Møre og Romsdal.

Brua kan sammen med den ca. 15,5km lange undersjøiske toløpstunnelen gi fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Reguleringsplan skal være ferdig i løpet av 2016.

Vegvesenet har blant annet hatt en dialog med Kystverket for å avklare seilingsløp under brua.

- Vi har kommet til enighet med Kystverket om et seilingsløp med høyde på 65m, forteller prosjektleder Harald Inge Johnsen til vegvesen.no.

Seilingsløpet tar utgangspunktet i høyeste astronomiske tidevann (HAT), som vil si at det er 65m fra absolutt høyeste mulige tidevann til brua.

Med 65m seilingshøyde vil for eksempel cruiseskipet Queen Mary fortsatt kunne passere Julsundet i framtiden. Det er også et alternativt seilingsløp sør for Otrøya.

Måler vinden
Siden årsskiftet 2013/2014 har Vegvesenet gjennomført vindmålinger for brua. I Danmark er det utført vindtunnelforsøk for å teste stabiliteten på det aktuelle tverrsnitt av brua. Vindmålingene vil fortsette å samle inn data fram til byggestart. 45 m høye master er plassert både på Nautneset og Julbøen med vindmålerutstyr som automatisk overfører data.

- Vindstyrken vi måler forteller oss hvordan vi må dimensjonere hengebrua. Resultatene så langt er positive og viser at den målte vindstyrken er moderat, selv om det er målt ganske kraftige kastevinder, sier Johnsen.

Kjerneborer i høst
- For å verifisere at berget tåler kreftene fra brua er det tatt ut kjerneprøver dypt nede i fjellet der vi planlegger å plassere brutårn og kabelforankringen til hengebrukabler, sier Johnsen.

Nå gjenstår det å kjernebore for forankringen på Nautneset. Siden det er utfordrende å komme til på Nautneset er det nødvendig med helikopter for å frakte utstyret på plass. Det er planlagt å fortsette kjerneboringen på Nautneset tidlig i høst.

Blir en av verdens lengste hengebruer
Hovedspennet på brua er planlagt med en lengde mellom 1600-1625 m. Den totale lengden på brua blir ca. 1960m. Brua planlegges med fire kjørefelt og eget «felt» for myke trafikanter.

- Vi jobber med å kunne ivareta den ytre del av torpedobatteriet på Julholmen, som vil bety noen meter ekstra lengde på hovedspennet, sier Johnsen.

Norges lengste bruspenn er på Hardangerbrua som har 1310m hovedspenn. Storebæltbrua i Danmark har et hovedspenn på 1624m. Dette er verdens tredje lengste hengebru, og den lengste av sitt slag. Brua over Julsundet planlegges med samme type kassetverrsnitt som Storebæltbrua.