Planlegger boliger på rasfarlig grunn på Tiller

Fylkesmann og NVE krever sikringstiltak på Tiller hvor 30 nye boliger planlegges bygd i et område med stor fare for kvikkleirras, melder NRK.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og NVE går imot bygging av 30 nye boliger i Hårstadmarka på Tiller i Trondheim. De mener det er stor fare for kvikkleireras i området. NVE forlanger derfor mer sikring før folk får flytte dit, sier sjefingeniør i NVE, Mads Johnsen. - Jeg synes det har vært tryggest å sikre denne sonen før det bygges, i tillegg til at det må dokumenteres at det er forsvarlig å bygge boliger her, sier Johnsen. Risikofylt område Frisk luft, trygge oppvekstvilkår - står det på Aasen Bygg sine hjemmesider om det nye boligfeltet på Hårstad-marka. 30 nye boenheter skal settes opp til våren, og 12 av dem er allerede solgt. Men nå har NVE og fylkesmannen grepet inn, da boligfeltet ligger i kvikkleirsonen Tillerrønningen - som er et av de mest risikofylte kvikkleirområdene i Trondheim. - Denne sonen har en stor faregrad, og det eroderer jo også kraftig i en del tilstøtende bekker. Den nærmeste bekken er sikret, men andre bekker graver kraftig her, sier Johnsen. Sikrer bekker NVE har nå et stort sikringsarbeid på gang i Kvetabekken som er den farligste i området - og flere sidebekker. Når det er gjort vil boligene være trygge, mener geoteknikere i Sweco Grøner AS. De har gjort grunnundersøkelser i området for Aasen Bygg. Og får full støtte fra fagsjef i Trondheim Byteknikk, Tone Furuberg. - Jeg mener arbeidet til Sweco er bra nok. Det er jo en faktor som utløser kvikkleirras, derfor får ingen flytte inn i det nederste feltet før bekkene er sikret, forsikrer Furuberg. Partene skal møtes neste uke, men holder ikke dokumentasjonen som da blir lagt frem for NVE og Fylkesmannen kan saken ende i Miljøverndepartementet.