Planleggingsleder Bjørn Nyquist og bærekraftkoordinator Nina Mari Jørgensen tror Ceequal-sertifisering av planarbeidet på E18 Ramstadsletta-Nesbru vil sikre gode og bærekraftige valg som trafikantene vil tjene på i fremtiden. Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Planarbeidet på E18 Ramstadsletta-Nesbru sertifiseres for bærekraft

Som første Vegvesen-prosjekt vil E18 Ramstadsletta-Nesbru Ceequal-sertifiseres helt fra reguleringsplan til ferdigstilling.

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres i tråd med Ceequal. Dette er en internasjonalt  standard for bærekraft og kvalitet og fokuserer på klima, miljø og samfunnsansvar i anleggsprosjekter.

- I første omgang har Vegvesenet valgt å gjennomføre sertifisering for prosjekter i byggefase. Men på gigantprosjektet E18 Vestkorridoren vest for Oslo skrus ambisjonene opp enda et hakk. Her er Statens vegvesen og rådgiver Norconsult i gang med forberedelser til arbeidet med reguleringsplan for andre etappe, E18 Ramstadsletta-Nesbru i Bærum og Asker kommuner, melder vegvesen.no. Statens vegvesen har søkt sertifisering i tråd med Ceequal fra reguleringsplan til ferdigstillelse på dette prosjektet. Ambisjonsnivået er satt til minimum «Excellent», som er nest høyeste nivå.

- Et av toppmålene til Statens vegvesen vegvesen er å redusere utslippet av klimagasser med 50 prosent. Ceequal er en form for bokføring av at det vi gjør er i tråd med dette. Ved å bruke Ceequal-krav som veiviser helt fra planleggingsfasen, kan vi sikre at valg av linjeføring og andre løsninger er gode og bærekraftige, sier Bjørn Nyquist, som er planleggingsleder for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru, til nettsiden.

Prosjektet Ramstadsletta-Nesbru omfatter både ny gjennomgående E18 som knyttes til E16 i tunnel under Sandvika, tilrettelegging for buss, sykkel- og gangløsning og lokalveisystem.