Hanne Høybach. Foto: Rolf Sandnes/ Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten vil flytte komplette søknader frem i køen

Tirsdag starter Plan- og bygningsetaten i Oslo en pilot i byggesaksbehandlingen å få ned saksbehandlingstiden. Nå skal komplette søknader behandles først.

- De siste to årene har vi hatt utfordringer med en stor portefølje av byggesaker, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach i en pressemelding.

– På grunn av at sakene har hopet seg opp, bruker vi lenger tid på å behandle sakene. Derfor starter vi en pilot 1. september for å effektivisere byggesaksbehandlingen, legger hun til.

Hittil har byggesaker blitt behandlet etter når de ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Relativt mange saker har vært ufullstendige når de blir sendt inn til kommunen, henholdsvis 59 prosent i 2019 og 56 prosent hittil i år.

- Nå snur vi bunken, og vi premierer komplette søknader i saksbehandlingen. Dermed vil de som sender oss en fullstendig søknad med en gang bli premiert med rask saksbehandling, med saksbehandlingstid langt under de lovbestemte fristene, sier Høybach.

Plang og bygg poengterer i meldingen at det er lite effektivt både for kommunen og brukerne når sakene må gjenopptas og kompletteres i flere omganger, og når både brukere og kommunen må gå flere runder før saken kan behandles.

- Målet vårt er å få ned saksbehandlingstiden og unngå denne typen dobbeltarbeid for begge parter. Dersom det er kun småting som mangler i søknaden, skal vi heller ringe søkeren raskt for å be de om å komplettere, fremfor å skrive brev. Dersom det er større utfordringer vil søkerne fortsatt få beskjed om dette skriftlig. Vi ser også på våre egne rutiner for å unngå at vi ber om for mange opplysninger, og vi skal bli tydeligere når vi ber om tilleggsopplysninger, forklarer avdelingsdirektøren i meldingen.

Piloten varer fra 1. september til 31. desember, og vil i første omgang omfatte to av enhetene i avdeling for byggesak, i henholdsvis område nord og indre by vest. Etaten understreker at saker som ikke er komplette, men som allerede er sendt inn til kommunen i porteføljen vil selvfølgelig også bli behandlet, men det er tidsbesparende for alle at de komplette sakene blir prioritert.

- Vi skal gjøre det vi kan for å overholde fristene, sier Høybach, men det beste rådet er å sende inn så komplette søknader som mulig. Bruk gjerne Oslo kommunes byggesøknad for fagfolk. Den har innebygget funksjonalitet som hjelper brukerne til å se når søknaden er fullstendig.