- Pinlig lite gassbruk i Norge

Norge forsyner store deler av Europa med gass, men bruker fint lite av gassrikdommen selv. Det er nesten pinlig hvor lite av gassen vi bruker her i landet, sier stortingsrepresentant Olav Akselsen (Ap) til NTB.

Dette paradokset blir et hovedtema under den årlige petroleumskonferansen i Kristiansund, Desemberkonferansen, kommende torsdag. Olav Akselsen, som nå har flyttet fra lederstolen i Stortingets næringskomité til lederstolen i utenrikskomiteen, sier til NTB at Norge går glipp av store muligheter til verdiskaping ved ikke å ta gassen i bruk. Gasskraftverk Han er blant innlederne i Kristiansund, og skal snakke om mulighetene og begrensningene for gassbruk her i landet. Det som virkelig ville monne for norsk gassbruk ville være energiproduksjon, sier Akselsen som er tilhenger av gasskraftverk-bygging i Norge. Han ser også for seg økt bruk av gass innenfor transportsektoren, både til busser og ferjer. Også i industrisektoren bør det være rom for økt gassbruk, mener han. Møre og Romsdal er ett av fylkene i Norge som har et voksende underskudd på kraft. Årsaken er store energibrukere som Hydro Aluminium, Hustadmarmor og fra 2007 Ormen Lange. Mangelen på energi i Møre og Romsdal, og en sårbar energisituasjon for hele landet, er bakgrunnen for at Fremskrittspartiet nå krever at regjeringen utarbeider en sak om rikets energitilstand. Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NTB at strømmangel og høye energipriser kan kvele norsk industri i årene som kommer, hvis ingenting blir gjort. Også han tror på en løsning med gasskraftverk. Selvforsynt Gassen fra det store gassfeltet Ormen Lange kunne gjort Møre og Romsdal selvforsynt med energi, men dette er det ikke gitt åpning for foreløpig. Direktør Tom Røtjer i Norsk Hydro/Ormen Lange er blant foredragsholderne i Kristiansund. Det er også tidligere næringsminister Per Westerberg som kommer fra Sverige for å slå et slag for at nordmennene skal lære seg å bruke mer av sin egen gass. Årets olje- og gasskonferanse i Kristiansund er preget av at det nå er stor lete- og utbyggingsaktivitet i havområdene utenfor Midt-Norge. Dette har forplantet seg til blant annet Kristiansund, som opplever en høykonjunktur i øyeblikket. Konferansen er for lengst fulltegnet med 300 deltakere, sier avdelingsleder Christina Hovde i KOM vekst AS til NTB. Regjeringsskiftet kom etter at programmet var trykket, og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) figurerer ikke i programmet. Vi har derimot med statssekretæren i departementet, Anita Utseth, som deltaker, sier Hovde.