Petersborgkvartalet

PetersborgkvartaletPetersborgkvartaletPetersborgkvartaletPetersborgkvartaletPetersborgkvartaletPetersborgkvartalet

Første del av Petersborgkvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø er innflyttet. I løpet av det neste året vil
samtlige av prosjektets 210 leiligheter være ferdige.

Fakta

Petersborgkvartalet

Sted: Ensjø, Oslo

Prosjekttype: 210 leiligheter med parkeringskjeller og to næringsarealer.

Areal (BTA): 26.300 kvadratmeter.

Totalentreprisekostand: 387 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Skanska Eiendomsutvikling og Ferd Eiendom (Tiedemannsbyen DA)

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt og landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, Energi og miljø: Skanska Teknikk l RIV og RIAku: Sweco Norge l RIE: RIE Consult l RIBr: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Skanska Norge l Parker og hager: Nannestad Grøntmiljøl Prefab betong: Spenncon l Rørlegger: Ing. Sverre Hollie l Luftbehandling: Ingeniørfirmaet L.S. Solland l Elektro: Elektro Experten l Glassfasader, glass- og aluminiumsdører: Profilteam l Ståldører/branndører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet l Utvendig trekledning: Møretre l Utvendige plater: Steni l Tredører: JeldWen/Swedoor l Solavskjerming: Lady Persienneindustri l Lås og beslag: TrioVing AssaAbloy l Innvendig malte overflater: Hunvik & Co l Fliser: Leif Runars l Listverk: O. Olsen Snekkerfabrikk l Oppforet gulv, påstøp: Aker Byggteknikk l Gulvbelegg: Intep l Parkett: Bo Andrén l Systemhimlinger: Akustikk Innredning l Asfalt: Skanska Asfalt l Garasjemembran og taktekking: Icopal l Glasstak, overlys, takluker: Bramo Glass og Klima l Gesimser, nedløp: Shelby l Takrenner: Eivind Haukjem l Kjøkkeninnredning, skap og reoler: Norema l Prefab baderomskabiner: Parmarine l Branntetting: Brann og Sikkerhetsforum l Utvendige trapper: Miljøstål l Heis: Otis

Det er Tiedemannsbyen DA, et samarbeidsselskap mellom Ferd Eiendom og Skanska Eiendoms- utvikling, som står bak Petersborgkvartalet. Leilighetsprosjektet, som ligger relativt avskjermet for trafikk på en liten høyde bare noen få hundre meter fra Ensjø T-banestasjon, er ett av tre boligprosjekter utbyggingsselskapet bygger på område hvor den velkjente J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik hadde sitt virke. Det første prosjektet, Hagekvartalet, er utsolgt og innflyttet, mens Petersborgkvartalet er delvis inn-
flyttet. Det siste prosjektet er Utsiktskvartalet hvor grunnarbeidene nettopp er startet og hvor salget også skal være svært godt.

– Vi har merket markedssvigninger i prosjektet, men siden våren 2014 har salget gått svært bra og nå er vi utsolgt lenge før ferdigstillelse, sier en fornøyd prosjektleder Jorunn Dyrset Røe i Skanska.

Første overlevering i vår
I vår og sommer har utbygger overlevert til sammen 61 leiligheter og i oktober er det en ny overleveringsrunde. Sensommer neste år skal etter planen samtlige 210 leiligheter, samt to næringsarealer være ferdige og innflyttet.

– Fremover vil det gå slag i slag med overleveringer og alt tyder på at vi vil holde fremdriften som er satt i prosjektet, sier Dyrset Røe.

Skanska Eiendomsutvikling har ansvaret for både prosjektledelse på byggherresiden, salg og kundebehandling i prosjektet og byggearbeidene utføres i en totalentreprise av Skanska Norge. Kontrakten har en verdi på 387 millioner kroner eks. mva. og byggetiden er på cirka 36 måneder.

Skanska har også en hovedentreprisekontrakt på 24 millioner kroner eks. mva, som omfatter infrastrukturarbeider i tilknytning til boligprosjektene.

Stor variasjon i leiligheter
Petersborgkvartalet består av to- til fem-roms leiligheter som varierer i størrelse fra 44 til 124 kvadratmeter. Ifølge Jorunn Dyrset Røe er det en stor variasjon i leilighetsmiksen i prosjektet. Hun forteller at det finnes både arealeffektive leiligheter, men prosjektet har også mer romslige leiligheter.

– Vi prøver normalt å standardisere mest mulig, men akkurat i dette prosjektet har det blitt mange ulike leilighetstyper. Dette har mye med eiendommen og de ytre rammene i reguleringsplanen for prosjektet å gjøre, sier Dyrset Røe.

Prosjektleder Jon Nordahl hos totalentreprenør Skanska Norge, sier variasjonen i leilighetsmiks skaper utfordringer i forhold til å drive rasjonell boligproduksjon. Han tror ikke prosjektet hadde sett helt likt ut hvis det hadde blitt planlagt i dag.

Samme arkitekt
Det er TAG Arkitekter AS som har tegnet både Petersborgkvartalet og de naboliggende prosjektene Hagekvartalet og Utsiktskvartalet.

– Vi har forsøkt å skape et enkelt og rent utrykk med en lysere teglstein på Petersborgkvartalet enn den som er brukt ved det ferdigstilte Hagekvartalet, sier arkitekt Morten Longum.

– Vi har også lagt litt ekstra vekt på portalene som med litt sterkere fargebruk skal bidra til å skape liv i prosjektet, fortsetter han.

– Hele portalen har matte og glansede Steni-plater med litt ulike fargenyanser, i tillegg til god belysning. Dette har blitt veldig fint og det er et grep vi har fått mye skryt for, tilføyer Jorunn Dyrset Røe.

Dyrset Røe trekker også frem torget som nå opparbeides utenfor Petersborgkvartalet og den gamle og bevaringsverdige direktørboligen Petersborg.

– Dette torget håper vi vil bli hjertet i Tiedemannsbyen. De to næringslokalene i prosjektet ligger i tilknytning til dette torget og vil huse bakeri / servering og en dagligvarebutikk. Dette håper vi vil bidra til å skape liv og aktivitet på torget, sier hun.

Brukt mye tid på leilighetene
Ifølge arkitekt har de jobbet mye med å optimalisere prosjektet for å skape gode leiligheter og et godt bomiljø.

– Dette var en møysommelig jobb som vi gjorde sammen med byggherre og entreprenør. Vi brukte veldig mye tid på dette både for å tilfredsstille ulike ønsker hos kundene og fordi formen på byggene er slik at det blir mange ulike løsninger, forteller Longum.

Bygger tett på beboere
Prosjektleder Jon Nordahl i Skanska Norge er fornøyd med fremdriften i prosjektet, men påpeker at det er krevende å bygge store leilighetsprosjekter der det er såpass trangt mellom innflyttede leiligheter og bygg under produksjon.

– Det å overlevere leiligheter tidlig i et trangt prosjekt er alltid en utfordring. Ved Petersborgkvartalet har vi bare 6-8 meter fra balkongene i de innflyttede leilighetene til stillaset på nabobygget. Dette er trangt og skal fungere både for oss som bygger og for de som har flyttet inn, sier Nordahl og tilføyer at det meste kan løses med god planlegging.

– Det er et godt samarbeid i prosjektet og det er også nøkkelen til å få til et prosjekt som dette. Vi ser utfordringene sammen, vi lager løsninger sammen og vi prøver å finne løsningene som er best for alle. Det er ikke sikkert man alltid kan optimalisere driften fordi det vil gå utover beboere, men samtidig kan man ikke alltid ta hensyn til beboerne. Det blir en del kompromisser underveis, avslutter Nordahl.