Persson slutter i Lafarge Tekkin

Bengt Persson, president og CEO i Lafarge Tekkin, har sagt opp sin stilling i selskapet. Mark Randall har nå overtatt stillingen.

Mark Randall (43) kommer opprinnelig fra England, og har en lang karriere innen Lafarge-Gruppen bak seg. Han kom til gruppen i 1982 og har hatt flere ulike stillinger opp gjennom årene. Han ble President og CEO i Lafarge Roofing i Japan i 1999. - Det er en utfordring å være med på å utvikle takbransjen i Norden og Baltikum. Lafarge Tekkin vil fortsette å lede an i takbransjen i fremtiden, sier Randall. Tidligere President og CEO, Bengt Persson, sier opp stillingen sin og forlater selskapet etter mer enn ti år for å dyrke andre interesser. Han slutter innen utgangen av juni. Randall og Persson kommer til å arbeide sammen de neste par ukene for å sikre en myk overgang av ledelsen. Lafarge Tekkin har hatt en sterk utvikling i løpet av de siste årene, og har oppnådd en ledende posisjon som leverandør av takløsninger i alle selskapets markeder i Norden og Baltikum. Selskapet har utvidet produktutvalget sitt, og tilbyr i dag takløsninger inkludert en lang rekke tegltaksteiner og betongtaksteiner, i tillegg til platetak samt tilbehør og tjenester.