Permitterings-reglene høstens store kampsak

Høstens store kampsak for Byggenæringens Landsforening (BNL) er å få gjennom endringer i permitteringsreglene i statsbudsjettet. Med seg på laget har BNL fått TELFO og MEF.

Fra 1. januar 2004 ble det som følge av Statsbudsjettet gjort endringer i lov om lønnsplikt under permittering. Endringene medførte at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering ble utvidet fra 3 til 10 dager. Flere oppsigelser BNL, Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) gjennomførte i vår en kartlegging av hvordan de nye reglene slår ut for bedriftene. Resultatene fra undersøkelsene viser at strammere permitteringsregler gir flere oppsigelser og økte kostnader for bedriftene. - Vi ønsker nå få til et snarlig møte med arbeidsminister Dagfinn Høybråten for å drøfte de nye reglenes utslag, sier adm. direktør Sverre A. Larssen i BNL. Han viser til regjeringens uttalelser på s. 203 i St. prp. Nr. 63 (2003-2004) om at utviklingen i bruken av permitteringer vil bli fulgt nøye for å få bedre grunnlag for å vurdere et eventuelt endringsbehov. BNL, TELFO og MEF ønsker å komme i en dialog med Høybråten i denne prosessen. De tre organisasjonene peker videre på at mye tyder på at en utvidelse av lønnspliktsperioden til 10 dager har fått en utilsiktet negativ virkning. Spørreundersøkelsen viser at de nye reglene har påført organisasjonenes næringer en betydelig kostnadsøkning. Denne økningen går ut over sysselsettingen og bedriftenes lønnsomhet. - De nye reglene har allerede ført til betydelige nedbemanninger. Dersom ikke reglene blir endret, frykter vi en forverring av situasjonen ut over året. Svært mange bedrifter uttaler i spørreundersøkelsene at utslagene av de nye reglene ennå ikke er kommet til syne, men at de trolig vil slå ut på deres permitteringspraksis siste halvdel av 2004. De nye permitteringsreglene har ført til at bedriftene er blitt tvunget til å gå til oppsigelser, selv om bedriftene i løpet av kort tid igjen vil ha behov for de ansattes kompetanse. Dette er etter vårt syn en uheldig arbeidsmarkedspolitikk. I tillegg er timingen av strammere permitteringsregler helt gal i forhold til de store utfordringene som følger av EU-utvidelsen 1. mai, sier Larssen.