Permanent bekjempelse av legionella

Vannteknologibedriften HOH Birger Christensen har ferdigutviklede UV-aggregater som dreper alle bakterier i kjølevann.

Da styreformannen i Mercedes Benz for få år siden døde av legionærsyken, våknet Europa. Nå må også Norge våkne. - Vi tror ikke at legionella-problemet lar seg løse med nye regler og retningslinjer eller ved at bedriftene på eget initiativ rapporterer inn sine kjøletårn til offentlige registre. Det er dette man forsøkte etter legionellakatastrofen i Stavanger for bare 4 år siden. Uten suksess. Vi mener det må startes systematisk registrering av aktuelle smittekilder i offentlig regi og at legionellautsatte anlegg må påbys å ha montert automatiske renseanlegg som en del av konstruksjonen, mener Andersen i HOH. Tilbud til alle kommuner - Det er nå teknisk mulig å sikre alle forurensningskilder på en slik måte at man ikke er prisgitt individuelle initiativ. Nå ser vi at lovforslag om vedlikehold er på trappene. Det er bra. Men erfaringsmessig vet vi at retningslinjer er for et for vagt virkemiddel når det er forbundet med kostnader å følge dem, mener Andersen. - Vi mener at vi nå har en unik mulighet til å utforme lover og regler som også må inneholde tekniske påbud. Ved å lovpålegge alle eksisterende og nye installasjoner av kjøletårn og andre smittekilder (som f.eks grønnsaksdisker, vannfontener, snøkanoner, vaskehaller etc.) å montere automatisk desinfiseringsutstyr, vil fremtidig smitterisiko bli redusert til et minimum. Om vi ikke påbyr automatisk renseutstyr, vil vi fortsatt være prisgitt individuell pliktoppfyllelse. Nå er det mulig å sikre seg tilnærmet 100 % mot nye utbrudd. Det er verken komplisert eller økonomisk uoverkommelig, og derfor bør en slik lov innføres nå, mener Andersen. Hans bedrift HOH vil sørge for at alle kommuner mottar en oversikt over tekniske og økonomiske forhold rundt dette. Mange smittekilder Andersen mener det er fint at man i første fase tar for seg kjøletårnene ved store butikksentra. Men smittekildene er selvsagt mange flere. Fra kjøleanlegg ved idrettsanlegg og hoteller til sykehus og pleiehjem. Legionella kan angripe fra dusjbatteriet hjemme i boligen din eller fra vaskemaskinen du kjører bilen gjennom. Jeg tror det er store mørketall for legionella i Norge. I Sverige, der man er langt mer på vakt mot nettopp denne bakterien, avdekker man langt flere dødsfall enn her i landet. Vi er i en tidlig fase i bekjempelsen. HOH er en av de største i Norge når det gjelder vannbehandling og har blant annet levert renseutstyr til mer enn 1000 små og store vannverk i Norge. Senest til Svartediket vannverk i Bergen der parasittangrep før jul sendte hundrevis av bergensere i sykeseng. Morselskapet til HOH, det Østeriske BWT konsernet, har utviklet flere modeller for legionella bekjempelse. Selskapet er blant de største innen dette området i Europa. Det er dermed naturlig at HOH i Norge også engasjerer seg i denne delen av vannbehandlingen. I tillegg til den ekspertisen som finnes i konsernet, har HOH inngått samarbeidsavtaler med lokal ekspertise i Norge. Permanent UV-rens - I kjøletårn og andre innretninger der det kan danne seg legionella, bør det monteres faste renseanlegg som er i kontinuerlig drift - på samme måte som i et vannverk. Om man kopler opp et aggregat med ultraviolett belysning (UV-anlegg) i vannstrømmen, vil alle bakterier drepes og ødelegges. Vannet kan måles ukentlig og testresultater sendes inn til de ansvarlige i kommunen og helsevesenet. Utstyret kan også monteres med automatiske varslingssystemer som gir alarm enten til en sentral enhet, og/eller til mobiltelefonen til ansvarlig operatør. Dette er en meget enkel, rimelig og sikker metode for å gardere seg mot legionella, og teknologien finnes allerede. I mange land i Europa er det allerede påbudt med nettopp slik vannrensing, sier Andersen.