Per-Willy Amundsen deltar på EBAs generalforsamling. (Foto: Trond Joelson)

Per-Willy Amundsen på EBAs generalforsamling

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) sin generalforsmaling blir i år gjennomført på Hamar og det er lagt opp til et innholdsrikt faglig program i forkant av selve generalforsamlingen. Ved siden av statssekretær Per-Willy Amundsen kommer blant annet også Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen.

Det vil bli en rekke innlegg rundt sentrale emner i næringen. Amundsen tar opp temaet «Enkelt å være seriøs – fra ord til handling – regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet». Dette følges også opp av skattedirektør Hans Christian Holte og BNL-sjef Jon Sandnes tar opp teamet om at et seriøst arbeidsliv er et felles ansvar.

I tillegg vil Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen komme inn på statusen for det viktige arbeidet med HMS-charteret. Helse- miljø og sikkerhetsarbeidet vil også HMS-sjef Lars Erik Bartnes i Veidekke komme nærmere på. Vi vil også få høre fra regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen og ikke minst fra Erik Thorstvedt – som vil komme snakke om samarbeid og måloppnåelse.

Senere på dagen blir det gjennomført generalforsamlinger i EBA.

Det vil i tillegg som vanlig lagt opp til et innholdsrikt sosialt program.

Arrangementet finner sted på Scandic Hamar fra 28.-30. mai.

Mer om arrangementet og påmeldingsmuligheter finner du her.