Per-Willy Amundsen, Jonas Gahr Støre og Eirik Newth til RIFs Høstmøte

Statssekretær Per-Willy Amundsen fra Kommunaldepartementet åpner RIFs Høstmøte 25. november i Oslo, som handler om å se fremover på hvilket samfunn vi ønsker oss flere tiår frem i tid.

Den røde tråden for Høstmøtet 2014 er fremtidsscenarier for Norge. Hva slags samfunn ønsker vi å ha i 2050? RIF jobber med en ny utgave av State of the Nation, rapporten som sist den utkom (2010) tydeliggjorde et vedlikeholdsetterslep på mer enn 800 milliarder kroner, og dokumenterte at offentlige bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag. I kjølvannet av rapportutgivelsen kom vedlikehold høyt opp på dagsorden i media og politisk. Nå ønsker vi å rette blikket langt frem – til 2050. Hvilket Norge ønsker vi da?

På RIFs Høstmøte 25. november på Ingeniørenes Hus i Oslo møter du:

Per-Willy Amundsen, statssekretær i KMD.

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet.

Eirik Newth, astrofysiker, forfatter og formidler av vitenskap, teknologi og fremtidstenkning.

Synnøve Sandberg, direktør for Byggherreavdelingen i Statsbygg.

Bettina Sandvin, direktør for Byggherreavdelingen i SVV.

Siv Meisingseth fra Corporate Communications som intervjuer Sven Wertebach, prosjekteringsleder (Terramar for Statsbygg), Astrid Renata Van Veen, arkitektkoordinator (Snøhetta), Helge Gevelt, prosjekteringsgruppekoordinator (Rambøll) og Hans Thomas Holm, prosjektsjef (Statsbygg).

· Roger Flanagan, professor ved School of Construction Management and Engineering, University of Reading.

Forsker Uffe Palludan fra Palludan Fremtidsforskning.

·Representanter for de unge rådgiverne

Christian Nørgaard Madsen, styreleder RIF og adm. dir. Multiconsult og Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. RIF.

Dessuten blir det utdeling av prisene Årets Unge Rådgiver og Årets Ildsjel!