Kutting av krav til universell utforming i mindre leiligheter kan presse eldre ut av leilighetsmarkedet, frykter Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet: Endring av byggekrav kan tvinge eldre ut av hjemmet

Det blir vanskeligere å kunne bo hjemme hvis forslagene til å lempe på byggekrav for små leiligheter går gjennom, mener Pensjonistforbundet.

Forbundet mener Kommunaldepartementets forslag vil bety at færre eldre vil kunne bo hjemme, og at det i sin tur vil legge ytterligere press på helse- og omsorgstjenestene.

– Vi vet at nærmere halvparten av alle over 80 år lever med en funksjonsnedsettelse, og at mange i denne gruppen har behov for å tilrettelegge sin bolig. Når vi også vet at antall eldre over 80 år vil dobles i løpet av de neste 30 årene, mener vi at dette forslaget er et skritt i feil retning, sier Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

I begynnelsen av september avsluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet høringsrunden om å endre byggekrav til små leiligheter.

Det var den rødgrønne regjeringen som i 2010 innførte de nye reglene. Alle nybygde boliger skulle heretter være tilpasset rullestolbrukere, med blant annet brede dører og nok plass for snusirkler for rullestol.

Entreprenører viser til at det betyr en prisløft på bolig, og mener det ikke lenger vil gjøre det lønnsomt å bygge de minste og billigste leilighetene. Men det har vært uenighet mellom byggebransjen og byggforskmiljøene om hvor mye dyrere leilighetene blir.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la i sommer fram sin plan for å kutte en rekke av kravene til universell utforming. En andel av de små leilighetene kan unntas tilgjengelighetskravet, ifølge forslaget.

Mange eldre i kjøpegruppen

Debatten om de byggtekniske kravene har delvis handlet om at økte kostnader gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Men det er ikke nødvendigvis slik at den studenten som kjøper boligen, skal bo der livet ut, argumenterer Pensjonistforbundet.

– Selv om dagens kjøper ikke har behov for tilgjengelighet, vet vi at om lag fire av ti over 67 år bor alene, noe som gjør eldre til en stor kjøpergruppe av små leiligheter, sier Norman.