Varoddbrua. Foto: Statens vegvesen

Peker på tre forhold som gir utsatt åpning av avkjøringsrampe på E18 Varoddbrua

Etter planen skulle avkjøringsrampen i østenden av E18 Varoddbrua ned til Søm åpne i slutten av august. Statens vegvesen melder at ny åpningsdato nå antatt å være senest 28. september.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at de sammen med entreprenør PNC etter en gjennomgang denne uken har kommet frem til at rampen kan forventes å kunne åpne senest mandag, 28. september.

Det pekes på tre hovedgrunner til at åpningen av avkjøringsrampen er utsatt.

- Ulykken i juli som skjedde ved rivingen av hengebrua har medført forsinket tilgang til arealer hvor den nye avkjøringsrampen skal bygges. Videre at det har vært tekniske utfordringer ved produksjon og montering av brufugen på Søm-siden av den nye Varoddbrua samt at fremdriften i prosjektet ble rammet av koronapandemien i vår, og etterdønninger av dette kan også ha påvirket fremdriften for flere aktiviteter som er avhengig av hverandre for å ferdigstille avkjøringsrampen, skriver Vegvesenet i meldingen.