Foto: Peikko

Peikko leverer rock foundations til Roan Vindpark og Svåheia Vindpark

Peikko Groups datterselskap Peikko Norge AS har mottatt to betydelige ordrer på rock anchor foundation technology til Roan Vindpark i Sør-Trøndelag og Svåheia Vindpark i Rogaland. 

Peikko skal levere et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter til 71 turbiner til Roan Vindpark.

Leveransene er planlagt å pågå i perioden april 2017 - våren 2018.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint ventureselskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Hovedentreprenør er den lokale Åfjord-baserte maskinentreprenøren Johs J. Syltern AS, underentreprenøren for betongarbeidene er også fra Åfjord, Stjern Entreprenør AS som vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations.

DNV-GL har fått oppdraget med å utføre tredjeparts kontroll av fundamentene. Vestas leverer 71 V117-3.6MW turbiner, hvor nacellehøyden er på 87 meter.

Vindkraftverket vil være operativt i slutten av 2018.

– Vi valgte å gå for Peikko sitt fundament fordi det er en effektiv og gjennomtenkt løsning med besparelser i form av redusert arbeidsmengde og tidsbruk. Vi ser også at Peikko sin designløsning forenkler et fremtidig vedlikehold, det er mer plass for komme til med oppspenningsverktøy for kontroll, eller eventuelt kunne skifte ut en fjellforankringsbolt etter at turbinen er montert, sier Svein Ole Daltveit, kalkulasjonsansvarlig Johs J. Syltern AS i en pressemelding.

– I et slikt stort vindkraftprosjekt med stramme tidsplaner, har vi i Peikko kunnet tilføre en merverdi til fordel for kunden ved å gjøre bruk av vår løsning med fjellforankringsfundamenter. Ved å ha én leverandør som både tar seg av design og produksjon av fundamentkomponenter gir klare forenklinger for prosjektet. I dette prosjektet har vår tidligere erfaring med gjennomføring av tredjepartskontroller i andre store vindkraftprosjekt i Norge blitt høyt verdsatt, sier Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation i meldingen.

Peikko Norge AS har også mottatt en ordre på rock anchor foundation technology til Svåheia Vindpark i Rogaland. Peikko skal levere et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter til sju turbiner.

Leveransene er planlagt å starte i april 2017.

Prosjektet er utviklet av Dalane Vind AS. Investorene er Dalane Kraft AS, Svåheia Vindpark Aps som igjen er heleid av Skovgaard Invest ApS.

Hovedentreprenør er Bertelsen & Garpestad AS, deres underentreprenør Espeland Forskaling AS vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer sju V126-3.6MW turbiner, hvor nacellehøyden er på 87 meter.

Vindparken er planlagt å settes i drift i løpet av 4. kvartal 2017.

Svåheia Vindpark er det fjerde prosjektet i Norge hvor det brukes Peikko Rock Anchor Foundations Technology.