Peikko leverer fundamenter til Marker vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har fått bestilling på rock anchor foundation technology til Marker Vindpark, som etableres nær svenskegrensen øst for Ørje.

Peikko leverer til 15 vindturbiner et komplett fundamentdesign, og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FATBAR fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsjigg- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i perioden mellom april og august 2018. Vindparken vil være operativt innen utgangen av 2018.

Det er Scanergy som har sørget for utviklingen av vindparken, men selve utbyggingen skjer i samarbeid med investoren BKW Energie AG. Prosjektstyring under byggefase håndteres av Proxima Scandinavia AS, et joint venture-selskap etablert mellom BKW Energie AG og Captiva Capital Partner AS, en investeringsforvalter innen vindkraft, vannkraft og eiendom i Norge og Sverige, melder Peikko i en pressemelding.

Bergquist Maskin og Transport AS er tildelt anleggskontrakten for vindparken, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, hardstands for kraner, samt vindturbinfundamenter. Med seg har de Askim Entreprenør AS til å utføre stålmontasjen og betongarbeidene, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 15 V136-3.6MW-turbiner, tårnhøyden er på 142 meter.

- Peikkos bergforankrede fundamenter reduserer behovet for betong med mer enn 90 prosent. Tradisjonelle gravitasjonsfundamenter til disse vindturbinene vil kreve omkring 600 kubikkmetet betong, nå klarer vi oss med i underkant av 50 kubikkmeter, det er bra for miljøet. Det har vært avgjørende at Peikkos løsninger er både kostnadseffektive og miljøvennlige, sier byggeleder Sebastian Prause, fra Scanergy i en pressemelding.

- Med vår fleksibilitet og løpende prosjektsupport, kombinert med våre profesjonelle løsninger, har dette sikret oss flere viktige vindkraftprosjekter i de nordiske landene. Vårt mål er å være en pålitelig partner ved alle faser i et vindkraftprosjekt, fra det strukturelle fundamentdesign til installasjonen ute på prosjektet, sier Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.