Peab sikrer tarifflønn til estiske arbeidere

Peab har nå tatt grep for å sikre at estiske arbeidere som har jobbet på Pilestredet Park Utsyn skal få lønn etter norsk tariff.

Peab reagerte resolutt da det i forrige uke framkom opplysninger i mediene om at de estiske arbeiderne ikke hadde fått den lønnen de har krav på. De fjorten esterne er ansatt i selskapet Estwald som jobber for Peabs underentreprenør Crismerk. Fredag ble ledelsen i Crismerk kalt inn til et hastemøte med Peabs ledelse i Oslo. Møtet ble gjennomført i Oslo mandag, heter det i en melding fra selskapet. - I alle våre avtaler med underentreprenører stiller Peab krav om at det skal betales tarifflønn til de ansatte. Dette gjelder også Crismerk og deres underleverandører. Vi har nå fått dokumentert at det er mangler i lønnsutbetalingene. Det ser vi svært alvorlig på. Derfor har vi forlangt å få fullstendige oversikter over alle ansattes arbeidstimer på prosjektet, slik at de kan få etterbetalt det de eventuelt har utestående. Vi vil påse at dette nå ryddes opp hos vår underentreprenør, og vi har tatt grep for å sikre at de ansatte skal få den lønn de har krav på, sier administrerende direktør Petter Elvestad i Peab. Styrker kontrollen ytterligere Peab har besluttet å skjerpe kontrollen med underleverandørenes lønnsutbetalinger for å unngå å havne i samme situasjon igjen. - Når vi inngår klare avtaler med våre underleverandører om at de skal betale norsk tarifflønn til sine ansatte, forventer vi at de følger kontrakten med Peab. Men vi har også adgang til å be om dokumentasjon for de lønnsutbetalinger som finner sted, og det kommer vi til å gjøre i enda større grad i fortsettelsen, sier Elvestad. Crismerk har hatt problemer med å følge fremdriftsplanen på Pilestredet Park Utsyn. Peab har derfor bestemt seg for å selv ta over arbeidene som Crismerk har gjort på byggeplassen. - Crismerk skal imidlertid fortsette å produsere og levere fasadeelementer til oss fra Estland, og de vil nå fokusere fullt og helt på det. På denne måten sikrer vi oss både kvalitetsmessig og fremdriftsmessig for det resterende arbeidet på Pilestredet Park Utsyn, sier Petter Elvestad.