Peab-partner i trøbbel - entreprenøren kan gå på millionsmell

Gruveselskapet Northland Resources stoppet tirsdag all drift i selskapet på grunn av likviditetsproblemer, og skulle selskapet gå over ende kan entreprenøren Peab tape store summer.

Det er blant annet svake priser på jernmalm som gjør at selskapet stanser driften og sier opp de fleste av sine ansatte.

Peabs totale risikoeksponering mot Northland Resources i regnskapet oppgis til 260 millioner svenske kroner, og består av rentebærende leverandørkreditt og obligasjonslån.

Northland har i flere år samarbeidet med Peab, og entreprenøren har gjennomført flere prosjekt for selskapet; blant annet bygging av et anrikningsverk ved gruven i Kaunisvaara i Sverige og havnen i Narvik.

Senest i fjor var Peab med på å redde selskapet ut av økonomiske vanskeligheter. Refinansieringen den gang gjorde at Peabs utestående fordringer ble omgjort til rentebærende leverandørkreditt. Avtalen innebar også at Peab fulførte sine byggeprosjekter for Northland og fikk en tiårig kontrakt om transport av malm til Narvik.

- Vårt eneste pågående prosjekt for Northland er transport av jernmalm, sier Peabs finansdirektør Niclas Winkvist til Byggeindustrien.

Tirsdag morgen sendte Peab ut en børsmelding til Stockholmsbørsen hvor de opplyste om Northlands problemer, og at de er i gang med å se på hvordan stansen vil påvirke deres transportoppdrag.