Statens vegvesen ved avdelingsdirektør Nils Kårbø (til venstre) og PEAB Anlegg AS ved distriktsjef i PEAB Anlegg, distrikt øst, Morten Sjøli har signert kontrakt om drift og vedlikehold av vegnettet i Romerike øst. Foto: Statens vegvesen

PEAB ny driftsentreprenør på Romerike øst

PEAB Anlegg AS skal drifte og vedlikeholde veiene på Romerike øst i Akershus fylke. Etter en tilbudskonkurranse inngår Statens vegvesen kontrakt med firmaet for de neste fem årene. 

Kontrakten gjelder for drift og vedlikehold av fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveger, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog/Høland og deler av Fet, Sørum og Nes. Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord. Oppdraget omfatter et vegnett som består av rundt 470.605 km veg – av dette er 439.389 km fylkesveg og 31.216 km gang- og sykkelveg.

PEAB Anlegg får med dette ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. 

- I tillegg skal driftsoperatøren ha tett samhandling med Vegvesenet, sørge for informasjon til publikum og håndtere øvrige oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

PEAB Anlegg overtar etter Veidekke Industri , og kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2017 – 31. august 2022.
- Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med PEAB anlegg. Denne kontrakten er veldig viktig for oss. Vi blir målt på kvalitet på veiene våre hver eneste dag, og drift og vedlikehold er avgjørende for at vi kan levere den ønskede kvaliteten, sier Tore Dyrseth i Statens vegvesen.