Fisketrappene i Hovefossen ble opprinnelig bygget i 1975. Fisketrappene bidrar til at laks og ørret kommer opp til den delen av elva Nausta med de beste gyte- og oppvekstvilkårene. Foto: Norconsult.

Peab fornyer fisketrapper i lakseelv

På oppdrag fra Fylkesmannen i Vestland skal Peab Anlegg rehabilitere fisketrappene i Hovefossen i elva Nausta i Vestland.

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og ørret. Ved Hovefossen ble det i 1975 bygget en fisketrapp, som nå skal rehabiliteres. Fisketrappen bidrar til at laks og ørret kommer opp til den delen av elva med de beste gyte- og oppvekstvilkårene, forklarer Peab i en pressemelding.

− Ifølge Miljødirektoratet er fisketrapper regnet for å være et av de viktigste fiskeforsterkningstiltakene i Norge. Vi synes det er flott å vite at vårt arbeid bidrar til en bærekraftig utvikling for fisken som kommer opp i Nausta for å gyte, sier distriktssjef Jan Vidar Lie i Peab Anlegg i meldingen.

Peab skal blant annet rehabilitere øvre fisketrapp i Hovefossen. Den eksisterende fisketrapp skal rives og reetableres. Nedre fisketrapp skal spyles ren, og deretter tømmes for sedimentavsetting. Her skal eksisterende skillevegger forsterkes.

− Peabs egne fagarbeidere skal utføre betongarbeidene og rehabiliteringen av nedre fisketrapp. For arbeidene med tilkomst til anleggsområdet, riving og oppbygging av nytt terreng leier vi inn en lokal maskinentreprenør, forteller prosjektleder Tor Midtun i Peab Anlegg.

I øvre fisketrapp skal antall mellomkummer utvides. Totalt skal det bygges 18 mellomkummer, som fisken benytter til hvile på sin vei opp fossen. Minste volum per kum er 14,5 kubikkmeter vann, og hver kum må tilpasses terrenget under bygging. Det er for øvrig strenge miljømessige krav i prosjektet.

Den litt spesiellle kontrakten har en verdi på cirka 4 millioner kroner uten merverdiavgift. Oppdraget er en totalentreprise, og konsulent for byggherren er Norconsult.

Rehabiliteringen blir finansiert av Miljødirektoratet, som også er eier av trappene. Arbeidene starter i oktober 2020 og skal være ferdige innen utgangen av april 2021.