Morten Moe (fra venstre), Ivar Roland og Johan Hansson fra Peab, her med Haakon Alfstad, Steinar Bysveen, Jan Petter Birkeland, Torleif Sætrevik og Bjørn Solberg fra Statkraft og Eivind Torblaa fra Fosen Vind. Foto: Fosen Vind

Peab bygger vindpark på Hitra

Peab er tildelt anleggskontrakten for den tredje av seks vindparker under Fosen Vind.

Det skriver Fosen Vind i en pressemelding torsdag.

Det er Peabs anleggsavdeling i Trondheim som skal bygge vindparken på Hitra. I november begynner arbeidet med tolv kilometer vei, 26 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Hitra 2 vindpark.

Kontrakten på infrastruktur i Hitra 2 vindpark er tildelt Peab etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Verdien på oppdraget ligger mellom 150 og 200 millioner kroner. Når arbeidet etter planen er ferdigstilt mot slutten av 2018, vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner våren 2019, skriver Fosen Vind i meldingen.

Hitra 2 vindpark etableres i tilknytning til en eksisterende vindpark som eies og drives av Statkraft. Servicebygg og ny transformatorstasjon samlokaliseres med bygningene i den etablerte vindparken. Adkomstveien inn til vindparken er nylig oppgradert for å kunne tåle frakt av turbiner som er både lengre og tyngre enn de som har stått der siden 2004, heter det i pressemeldingen.