Illustrasjon: Spor Arkitekter

Peab bygger for Selvaag Bolig på Lørenskog

For 135 millioner kroner skal Peab bygge fire boligblokker for Selvaag Bolig på Lørenskog Stasjonsby, som vokser frem som en helt ny bydel på Lørenskog.

Boligprosjektet heter Blinken, og består av to-, tre- og fireroms leiligheter med underliggende parkeringskjeller. Byggestart er i januar 2017, og boligene skal stå ferdige i mai 2018. Peab er totalentreprenør i prosjektet, som har et bruttoareal på 9.450 kvadratmeter.

– Prosjektet er som skreddersydd for Peab. Vi har gode erfaringer med Selvaag Bolig, og er glade for å få tillit til å gjennomføre nok et boligprosjekt for dem, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab.

Del av en større utbygging

Blinken er en del av Selvaags storutbygging Lørenskog Stasjonsby, som ligger rett ved Lørenskog stasjon. Utbyggingen startet for fire år siden, og hittil er det bygget over 400 boliger i flere ulike prosjekter og byggetrinn.

– Vi la fort merke til at prosjektet var gjennomtenkt med gode løsninger og godt planlagt av byggherren. I tillegg har vi hattpositive avklaringsmøter, og kommet frem til ytterligere gode løsninger og besparelser. Vi ser frem til et godt samarbeid med en profesjonell byggherre, sier distriktssjef Torbjørn Mehus i Peab.

Over 1.200 nye boliger

Når Lørenskog stasjonsby er ferdigstilt vil den nye bydelenbestå av over 1.200 nye boliger i ulike varianter og størrelser. Dagligvarebutikk og restaurant er allerede på plass i stasjonsbyen. Rett ved er en ny skole og barnehage under bygging. I området planlegger Selvaag også å bygge Europas største innendørs skianlegg og et nytt hotell med 350 rom.