Peab bygger Askers største boligprosjekt

Peab er i gang med å bygge Askers største boligprosjekt på Bondistranda. Første byggetrinn blir på 84 boliger og til sammen skal det bygges 200 nye leiligheter.

Bondistranda bygges i landlige omgivelser, ved Bondivann, kun to kilometer fra Asker sentrum.

Prosjektet er basert på en samarbeidskontrakt mellom Peab og ABBL (Asker og Bærum Boligbyggerlag), som sammen har stiftet utbyggingsselskapet Bondistranda Utvikling AS. Kontraktssum for utbygging av hele området vil beløpe seg til 365 MNOK eks mva. Det er hittil inngått kontrakter for 160 MNOK eks mva for byggetrinn 1, samt 25 MNOK eks mva for infrastruktur.

Øst for Bondistranda er det planlagt tradisjonelle lamellblokker, på tre til fire etasjer med heis direkte fra garasjekjeller. Vest for Bondistranda, nærmest vannet, vil Peab bygge syv såkalte kløverhus. Kløverhusene vil bestå av tre separate bygningskropper, bygget sammen med et adkomstparti bestående av trapperom og heis. Hvert kløverhus vil bestå av to 3-roms leiligheter og en 4-roms leilighet på hvert plan over tre til fire etasjer. Totalt sett vil området bestå av en rekke ulike leilighetstyper fra 2-roms leiligheter på ca. 50 kvm til store familieboliger på over 130 kvm.

- Bondistranda er et stort og viktig prosjekt for Peab, og det er et godt tegn at vi har truffet så godt med løsningene at vi nå kan sette i gang med byggingen. Det er spennende å utvikle et nytt boligområde i Asker. Interessen for prosjektet har vært stor, og de første kjøperne vil kunne flytte inn fra mai 2012, sier Petter Moe, adm. dir. i Peab.

-Bondistranda er ett av få boligområder i Asker med vestvendt beliggenhet. Boligene vil få glimrende solforhold . Nærheten til vannet, og ikke minst det grønne preget dette boligprosjektet vil få, gjør at Bondistranda trolig kan utvikles til å bli et av Askers mest attraktive boligområder, sier Søren Pedersen, adm. dir. i ABBL.

Gasa Arkitekter står for utformingen av prosjektet, som består av 7750 m2 boliger og ca 4000 m2 garasje.