Gro Skaar Knutsen, adm.dir i Peab Bjørn Bygg og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase signerer kontrakt. Foto: Forsvarsbygg

Peab Bjørn Bygg fører opp kontorbygg på Evenes

Forsvarsbygg har tildelt kontrakten om oppføring av et kontorbygg på Evenes flystasjon til Peab Bjørn Bygg. Kontrakten har en verdi på ca. 18 millioner kroner eks. mva.

Bygget skal bygges i nær tilknytning til anleggshotellet og byggherrekontoret inne på flystasjonsområdet.

Etterbruk

Tilbudet omfatter levering av totalprosjekt (prosjektering og bygging) av et kontorbygg på 580 kvadratmeter. Etter endt prosjektfase skal bygget benyttes som driftskontor til Forsvarsbygg for Evenes flystasjon. I tillegg til kontorbygget omfatter også entreprisen opsjon på mindre leveranser som bygging av skilderhus, mastefundamenter mv.

- Vi er nå i gang med byggingen på Evenes flystasjon, og kontorbygget vil være viktig for den fremtidige driften og vedlikeholdet av den fremskutte basen, sier direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug.

Kontrakten

Oppstart arbeider på byggeplass er medio februar i år, og ferdigstillelsesdato for denne kontrakten er i begynnelsen av desember 2018.

− Dette er et viktig prosjekt for Peab Bjørn Bygg. Vi har fulgt med på utviklingen i dette området i flere år, og er veldig klare for å komme i gang med vårt første byggeprosjekt på Evenes, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Konkurransen var en åpen tilbudskonkurranse med dialog, for anskaffelser etter FOA del II (entrepriser NS 8407 mellom 1.100.000 og 44.000.000 eks mva). Konkurransen ble avgjort på evalueringskriteriet lavest pris. To tilbydere leverte tilbud.

Peab Bjørn Bygg har de siste 10 årene hatt mange prosjekter sammen med Forsvarsbygg i Nord-Norge. Blant annet på Setermoen, Skjold og Bardufoss. Selskapet har bygd alt fra boliger til teknisk avanserte bygg, og gjennomført renovering av vernede bygg for Forsvaret.

− I Nord-Norge er Forsvaret og Forsvarsbygg en stor og viktig bidragsyter i lokalsamfunnene. Vi er en lokal entreprenør med et sterkt engasjement for de lokalsamfunnene der vi bygger og bor. Derfor er Forsvarsbygg en svært viktig kunde for oss, sier Gro Skaar Knutsen.

Kontorbygget på Evenes får et bruksareal på ca. 600 kvadratmeter. Oppstart er i mars og bygget skal overleveres i desember 2018. Peab Bjørn Byggs prosjektleder er Bjørn Fredrik Edvardsen. Nordic Arkitekter har tegnet bygget.