PC - ORDNING FOR ELEVENE VED NORGES BYGGSKOLE

Norges Byggskole vil markere sin Tekniske Fagskole som et moderne studium med IKT som instrument for å understøtte læring. Elevene ved Teknisk Fagskole får derfor i år hver sin PC som de etter endt utdanning beholder til odel og eie. Det å beherske IKT blir etter hvert basisferdigheter på linje med lesing og skriving sier direktør Per-Erik Jevne ved Byggskolen.

IKT øker mengden og tilgjengeligheten av kunnskap. Enorme mengder opplysninger, meninger, data og forskningsresultater som tidligere var forbeholdt et fåtall, blir tilgjengelig for alle. Vi ønsker at våre elever skal bli familiær med denne utviklingen, fortsetter Jevne. IKT - pakken ved Byggskolen består således av bærbare maskiner med trådløst nettverk. Derved kan elevene benytte sin PC overalt på skolens område. Byggskolen har gitt elevene bransjespesifikk programvare som kan benyttes i studietiden. Disse programmene omfatter bl.a. produksjonsteknikk, produksjonsprosesser og energiproduksjon.. Det vil også bli lagt inn relevant programvare for fagbolker som driftsteknikk, ledelse, økonomi, handel og marked. Elevene skal dessuten benytte internett i arbeidet med prosjektoppgaver i faget Kvalitetssikring og HMS. Enda morsommere på Byggskolen! Dette konstaterer Bjørn Inge Haugset som er elevrepresentant for kull 42 på teknisk fagskole. Han er imponert over studietilbudet ved Byggskolen og de nye metoder som det legges opp til i undervisningen. Elevene har lenge hatt tilgang til skolen og den stasjonære datasalen 24 timer i døgnet. Dette er relativt unikt. Den nye ordningen med personlig PC er ikke bare en stor inspirasjonskilde i studietiden, men også et stort pre for den enkelte med hensyn til oppbevaring og dokumentering av arbeidet gjennom studietiden, sier Haugset med stor entusiasme.