- Passivt av regjeringen

Byggenæringens Landsforening (BNL) mener Revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder noen ytterligere stimulanser overfor bedriftene i byggenæringen. (Se video)

Snarere tvert i mot er det varslet forsinkelser i oppstarten på flere offentlige byggeprosjekter.

- Dette er for passivt. BNL har bedt om at prosjekterings - og plankapasiteten styrkes slik at regjeringen kunne satt i gang flere offentlige bygg i 2010. Dette har ikke skjedd, sier Ketil Lyng i en kommentar.

BNLs prognoser viser at aktiviteten i byggenæringen kommer til å falle med ytterligere 16 milliarder kroner neste år. Det er nesten like stort som fallet i aktivitetsnivå fra 2008 til 2009. Byggenæringens bedrifter opplever at tilgangen på finansiering har blitt til dels betydelig vanskeligere. Mange byggeprosjekter som det er gitt tillatelse til blir faktisk ikke bygd fordi bankene ikke gir lån.

- Tilgangen på kreditt er fortsatt en kritisk faktor for bedriftene i byggenæringen. Bankene er for restriktive til å gi lån og Regjeringen må nå vurdere nye tiltak for å sikre tilgangen på lånekapital, sier Lyng.

Husbanken har vært særlig viktig for å holde aktiviteten i gang i boligmarkedet. Allerede etter første kvartal var halvparten av Husbankens lånerammer brukt opp, likevel velger regjeringen ikke å styrke Husbanken.

- Det er svært bekymringsfullt. En økning av Husbankens rammer ville betydd mye for boligbyggingen, men gitt svært lave utgifter over statsbudsjettet. Jeg setter min lit til at Stortinget retter opp dette, sier Lyng.

- Vi opplever at Regjeringen undervurderer fallet i aktivitetsnivået i byggenæringen. Regjeringen viser til tall fra SSB som viser at det ble gitt tillatelser til igangsetting av over 25 000 boliger i fjor, mens det riktige tallet er snaue 20 000, fastslår Lyng.