Passiv brannsikring – utfordringer og muligheter

StedOslo, Norge
ArrangørBFO og TFSK
Fra16.10.2014
Til17.10.2014
TidspunktTorsdag kl 9.00 - fredag kl 15.00

Målgruppe:
Seminaret retter seg mot en stor målgruppe, slik som leverandører av produkter og tjenester, konsulenter (RIB og RIBR), utførende av passiv brannsikring, eiendomsforvaltere og byggeiere, tekniske entreprenører, bygningsentreprenører og totalentreprenører.

Kursomtale:
I daglig tale omtaler vi ofte fagfolkene innen passiv brannsikring som “branntetter’n”, enten personene skal montere en branndør/port, brannisolere, brannmale eller tette gjennomføringer.

Faget passiv brannsikring omtales ofte i lov og forskriftssammenheng, og blir alltid omtalt når man snakker om å begrense byggskader som kan oppstå ved brann. Men hva møter “branntetter’n” ute på bygget? Hva tenker andre aktører om samarbeidet? Vi ønsker også i år å sette søkelyset på denne viktige aktøren i byggesamarbeidet. Dette er 3. gang kurset blir arrangert.

Passiv brannsikring er en av de viktigste barrierene for å begrense omfanget av en brann, dersom arbeidet er utført korrekt. For å sikre at arbeidet blir utført med riktige og godkjente produkter har vi bedt både myndigheter og leverandører snakke om dette temaet. Videre registrerer vi både usikkerhet og utfordringer knyttet til brannbeskyttelse av ulike bygningskomponenter. Her får vi spennende foredrag og erfaringer fra f.eks vinterens storbrann i Lærdal.

Ansvarsrettsystemet og uavhengig kontroll inneholder flere og sammensatte problemstillinger som stadig bør belyses og derfor blir det flere foredrag om dokumentasjon på utført arbeid og 3.partskontroller. Avslutningsvis ønsker vi å legge til rette for en økt som retter seg direkte mot noen av brannsikringsmontørenes konkrete arbeidsoppgaver, og da passer det godt å se både på konsekvenser av feil utført arbeid og på BFOs kommende sertifiseringsordning for å heve kvaliteten i bransjen.

Behov for mer kunnskap vil kunne dekkes gjennom dette kurset, men vel så viktig er kanskje de gode mulighetene for samtaler, etablering av nettverk og samarbeid med andre bransjeaktører.

Påmeldingsfrist: 18. september

Program og påmelding