Pass opp for feil energimerking

TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening roper et varsku når det gjelder utforming av regelverket for energimerkingen av bygg.

Noen ønsker å legge mindre vekt på kostnader og energiforbruk, og mer vekt på spesielle, tekniske løsninger. Det vil verken forbrukerne, miljøet eller samfunnet være tjent med, skriver Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i TELFO i et innlegg. I boliger og andre bygg utgjør energi ofte en stor andel av utgiftene. Ikke sjelden har en vanlig enebolig en årlig energiregning på over 20 000 kroner. Ved energimerkeordningen vil disse utgiftene synliggjøres, og folk vil kunne etterspørre boliger med lavt energiforbruk og lave energiutgifter. Dette vil igjen føre til at byggenæringen får et ekstra insitament til å prioritere bygg med lavt energibehov. Mer effektiv bruk av energi er det beste bidraget til så vel kraftbalansen som til miljøet. Mye som også er lønnsomt kan gjøres. Til tross for at TELFO generelt er positiv til energimerkeordningen, vil vi allerede nå peke på et problem som kan oppstå ved selve utformingen av regelverket. NVE, som har ansvaret, har mottatt innspill fra aktører som ønsker å påvirke ordningen i en retning som vil føre galt avsted. I tråd med EUs direktiv om energieffektivitet i bygninger kommer det i løpet av sommeren et norsk lovforslag. Ordningen er en parallell til den vi kjenner for hvitevarer, som har et energimerke i form av en bokstavkarakter. Energimerkingen skal iverksettes fra og med 2006. TELFO er positiv til en slik energimerkeordning. Ved kjøp eller leie av boliger og andre bygg har nordmenn til nå nesten utelukkende vært opptatt av forhold som boligenes utforming, beliggenhet og pris. Hvor mye energi som går med til oppvarming og andre formål har vanligvis ikke inngått i beslutningsgrunnlaget. Det forklarer trolig også hvorfor forholdsvis rimelige tiltak, som kan gjøres under bygging eller rehabilitering for å redusere behovet for energi, har vært nedprioritert. Ifølge disse innspillene skal energimerkingen ikke bare si noe om hvor lite energi huset eller bygningen kan klare seg med. Merkingen skal også gi bedre energikarakter til dem som satser på alternativer til elektrisk oppvarming, for eksempel fjernvarme. TELFO stiller seg meget kritisk til dette og mener at det vil gjøre energimerkingen direkte villedende i forhold til hvor godt et bygg egentlig er. Akkurat som for hvitevarer bør energimerket til en bygning si noe om hvor effektivt energien utnyttes, ikke hva slags energi som brukes. Det må reguleres gjennom priser og kostnader. En bolig tilknyttet fjernvarme vil kunne ha langt høyere kostnader og energiforbruk enn en lavenergibolig med elektrisk oppvarming. Konsekvensen er at boligkjøpere, som er interessert i lave energiutgifter, rett og slett vil bli lurt til å kjøpe en bolig med høyt energiforbruk og høy energiregning, men med godt energimerke, på grunn av selve oppvarmingssystemet. TELFOs holdning til energibruk er at det både for miljøet og økonomien er bedre å fjerne behovet for en kWh strøm enn å erstatte den med noe annet. Hvis en bolig oppnår bedre energikarakter på grunn av oppvarmingssystemet, kan det medføre at dyre og unødvendige oppvarmingssystemer blir prioritert fremfor å bygge med tanke på lavt energibehov. De fleste vet at et godt energimerke på hvitevarer tilsier lave energiutgifter. På samme måte må det være for bygninger. Noe annet vil være å lure folk og påføre samfunnet og kundene store og helt unødvendige ekstrakostnader.