Påbyr heis i nye hus over tre etasjer

Regjeringen foreslår at alle nye boligblokker med tre etasjer eller mer skal bygges med heis.

Skal vi ha et samfunn der alle er inkludert, må vi også sørge for at bevegelseshemmede er inkludert på boligmarkedet., sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) til Aftenposten. Hittil har heiser bare vært forlangt i blokker på fem etasjer eller mer. Reformen, som trer i kraft fra 1. januar neste år, skjer gjennom en endring i teknisk byggeforskrift og trenger ingen behandling av Stortinget. Med dette kommer Norge på linje med kravene i de andre nordiske landene Andelen eldre vil øke betydelig i årene fremover. Derfor blir det stadig flere som har behov for en bolig som er tilpasset ulike grader av bevegelseshemming, sier kommunalministeren. Vi regner med at vi vil få om lag 4.000 flere boliger med livsløpsstandard årlig, sier Haga. I en tre etasjers boligblokk vil ekstrakostnadene for installasjon av heis utgjøre et sted mellom 90.000 og 100.000 kroner per leilighet.