På nett for NyttBygg

Boligprodusentenes forening og Norges Byggmesterforbund presenterer NyttBygg.

De to bransjeforeningene har sammen med NetBusiness Systems AS utviklet en tjeneste hvor alle medlemsbedrifter får tilgang til alle byggesaksdokumenter, dvs de privatsrettslige dokumenter, Søknadsdokumenter og Husbank- dokumenter. Dette vi være en bl.a. en erstatning av dagens Jetform Filler verktøy. NyttBygg er et internettbasert verktøy som kan fungere som en selvstendig dokumenthåndterings-verktøy eller det kan integreres mot ulike CRM verktøy. Byggeindustrien kommer tilbake med en mer fyldig beskrivelse av NyttBygg etter presentasjon 6 og 7.februar.