Overvåker motorveier

Proxll blir distributør for Telefon-Gradnja d.o.o på utstyr innen styring og overvåking på motorvei i Norge.

Distributøravtalen som er av ny dato innbefatter overordnet styresystem, kjøretøysignaler, variable skilt samt informasjons- og hastighetsskilt.

Telefon Gradnja er en ledende leverandør i Kroatia og har der bygget ut systemet til høy standard. Selskapet eksporterer også til Danmark, Sverige, Østerrike, Tyskland og Nederland og sees på av Proxll som en meget spennende leverandør i det norske markedet.

- Avtalen setter oss i stand til å delta i flere av de store anbudene som nå kommer opp på markedet, sier Per Holmen Christensen, direktør for samferdsel og industri.

- Etter noen år med lave investerringer i dette markedet kan det anslås at det årlige volumet for denne typen utstyr, avhengig av omfang og bruksområde, vil ligge på mellom 30 og 40 millioner kroner avslutter Christensen.