Sverre Tiltnes (til venstre) startet som prosjektleder i Bygg21 1. september. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Norwegian Green Building Council. Her sammen med DIBK-sjef Morten Lie. Foto: Kristin Svorte

Overleverer Bygg21-strategien mandag

Mandag 27. oktober får kommunalminister Jan Tore Sanner overlevert den ferdige Bygg21-strategien.

Bygg21 er, ifølge tiltakets mandat, et langsiktig og bredt anlagt samarbeidsprogram mellom byggenæringen, statlige myndigheter og andre sentrale aktører for å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring øke kompetansen og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen.

- Bygg21 skal være en pådriver for å skape forståelse og felles bransjekultur for bærekraftige og kontinuerlige forbedringsprosesser i byggesektoren, og bidra til godt utformede, sikre, energieffektive og sunne bygg og bedre og mer effektive byggeprosesser, skriver Direktoratet for byggkvalitet på sine nettsider.

Styret for Bygg21 skal i løpet av 2014 legge fram nasjonale strategier for

  • FoU og innovasjon
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Formidling av kunnskap og erfaringer

Overrekkelsen av Bygg21-strategien til Jan Tore Sanner finner sted på byggetomt i Verkstedveien 1, på Skøyen.

Strategien vil bli publisert på www.bygg21.no i sin helhet mandag, skriver Direktoratet for byggkvalitet i en melding.