Overingeniør automasjon/VVS/elektro - Stilling for nyutdannet

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist02.12.2018

Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeidere innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms-, og Strategi-, rådgivning og tidligfaseavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.

Statsbygg søker nå etter en dyktig og lærevillig nyutdannet ingeniør innenfor automasjon, VVS eller elektro, med oppstart i august 2019.

Stillingen er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F). Teknisk seksjon består av 20 medarbeidere og vi er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene i faglig ressurssenter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfaglige prosjekt-team som prosjektledelsens interne fagrådgiver i byggeprosjekter
 • Generell rådgivning innen tekniske spørsmål
 • Bidra i programmeringsfasen med utarbeidelse av byggeprogram og kravspesifikasjoner
 • Kvalitetskontroll av prosjektert materiale og FDV
 • Oppfølging på byggeplass
 • Bidra til utvikling av seksjonen, samt utvikling og vedlikehold av faglige systemer og metoder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen automasjon, VVS eller elektro
 • Generelt gode IKT-kunnskaper
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er ønskelig

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Mastergrad / Siv***

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Fleksibel og endringsvillig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Vi legger stor vekt på kompetanseutvikling og tilbyr derfor kurs og etterutdanning både eksternt og internt gjennom Statsbyggskolen
 • Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid
 • Subsidiert trening
 • Stillingen lønnes i henhold til statens lønnsregulativ som overingeniør med årslønn kr 490.000,- per år
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Kontaktinfo: Dib Abdul-Hadi, avdelingsdirektør (+47) 934 15 467.

Søk stilling

Vis flere stillinger: